Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Muzeum Wirtualnego Wojny 1920 roku

organizator:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.07.2010

Konkurs na logo Muzeum Wirtualnego Wojny 1920 roku

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków, studentów szkół artystycznych oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem profesjonalnie i amatorsko.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Do konkursu mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne, od osób niepełnoletnich wymaga się zgody prawnego opiekuna (poświadcza ją podpisem na blankiecie zgłoszenia) oraz osoby prawne.

Logo powinno zawierać: znak graficzny i opracowane tekstowo przedstawienie nazwy: Wirtualne Muzeum Wojny 1920 roku, wyrażać misję Muzeum oraz stanowić nawiązanie do chlubnych tradycji sił zbrojnych, w szczególności odnosić się do wojny polsko – bolszewickiej 1919-1921.

Na konkurs można nadesłać nie więcej niż 2 projekty logo. Każdy projekt logo musi być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator), TIFF (w rozdzielczości 600 DPI), CorelDRAW 9 – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty logo mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki.

Jury konkursu przy wyborze logo będzie kierować się jego: oryginalnością, pomysłowością, estetyką, łatwością użycia i umieszczania, łatwością rozpoznawania i zapamiętywania, funkcjonowaniem w wersji barwnej i czarno-białej.

Dla zwycięzcy konkursu na logo Muzeum Wirtualnego przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 500,00 PLN.

Wydruki na formacie A4 powinny zawierać:

 • znak logo mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 2 cm x 2 cm,
 • zastosowanie logo na papierze firmowym,
 • wersję czarno-białą logo.

Nadesłane na konkurs projekty logo powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na logo Muzeum Wirtualnego Wojny 1920 roku”, opatrzonych godłem autora, będącego kombinacją cyfr od 1 do 5. Wewnątrz koperty oprócz wydruku A4 projektu/-ów i płyty CD musi być umieszczona druga zaklejona koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Projekty logo należy nadsyłać na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im C. Norwida
ul. Gen. Sowińskiego 80
07-200 Wyszków

w kopertach z napisem: „Konkurs na logo Wirtualnego Muzeum Wojny 1920 roku”, opatrzonych wyłącznie godłem autora, do dnia 20 VII 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na logo zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.org.pl, do dnia 6 VIII 2010 r. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i telefonicznie. Wręczenie nagrody nastąpi podczas imprezy plenerowej : „Bitwa Warszawska 1920 roku po wyszkowsku – w 90. rocznicę wydarzeń” 8 VIII 2010 r. w Wyszkowie.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.org.pl

Kontakt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
ul. Gen. Sowińskiego 80
07-200 Wyszków
tel.: (29) 742 32 61
mgbpww@poczta.fm
www.biblioteka.org.pl