Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

Konkurs na logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (LOGO) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu listownym pracy konkursowej zawierającej projekt znaku graficznego (logo), w terminie do dnia 15 października 2010 r. do godz. 16.00 do sekretariatu siedziby Organizatora:

Miejska Biblioteka Publiczna
81-401 Gdynia
ul. Świętojańska 141-143

czynnego od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00.

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 • działać jako symbol
 • budzić pozytywne skojarzenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni
 • być niepowtarzalna i oryginalna
 • być łatwa rozpoznania i zapamiętania
 • być niezależna od środka powielania i łatwo skalowana
 • projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych
 • projekt graficzny logo powinien być czytelny w rozmiarze min. 3×3 cm
 • projekt należy wykonać techniką komputerową

Prace konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na projekt znaku graficznego (LOGO) MBP”

Prace konkursowe winny być oznaczone słownym kodem wybranym przez autora. każda z plansz musi być oznaczona kodem, który powinien być umieszczony w prawym górnym rogu planszy. Nazwy wszystkich plików elektronicznych zapisanych na płycie CD lub DVD powinny rozpoczynać się od kodu pracy. Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać umieszczony w zamkniętej kopercie opatrzonej kodem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2010 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000.00 zł brutto za wykonanie projektu znaku graficznego.

Informacje pochodzą ze strony www.mbpgdynia.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia


www.mbpgdynia.pl