Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Lubuskiej Winnicy w Zaborze

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 08.03.2013

Konkurs na logo Lubuskiej Winnicy w Zaborze

Szczegóły konkursu omówiła Kierownik Biura Promocji Województwa i Komunikacji Społecznej Katarzyna Fedro. – Oferty można składać do 8 marca br. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Czekamy na projekty graficzne niekonwencjonalne, nietypowe, ciekawe. Zachęcamy artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz inne osoby zajmujące się projektowaniem graficznym. Zwycięzca konkursu otrzyma tablet o wartości około 3 tys. zł – dodała na koniec kierownik biura promocji K. Fedro.

Cel konkursu
Uzyskanie oryginalnych projektów znaku graficznego, spośród których Jury konkursowe ma jednoznacznie wyłonić jeden najlepszy. Znak graficzny ma być używany do celów reklamowych i identyfikacyjnych. Zwycięski projekt ma stanowić podstawę do stworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Lubuskiej Winnicy w Zaborze.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego o funkcji promocyjnej. Znak graficzny (Logo) ma być nowoczesne, posiadać wysokie walory artystyczne i użytkowe. Logo będzie użytkowane we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjno-promocyjnych Systemu

Identyfikacji Wizualnej Lubuskiej Winnicy w Zaborze, używanych i rozpowszechnianych
w różnych technikach i mediach. W związku z tymi funkcjami konieczne jest stosowanie znaku oraz innych elementów identyfikacji wizualnej zarówno w wersji czarno-białej, jak i barwnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, jest skierowany do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób zajmujących się projektowaniem graficznym. Wiek uczestników powyżej 18 lat.

Na Konkurs każdy z uczestników może nadesłać (złożyć) maksymalnie 2 projekty.
W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Członkowie Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Każdy z uczestników Konkursu wraz z projektem musi dostarczyć zgłoszenie konkursowe (załącznik nr1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2, oświadczenie będzie wykorzystane wyłącznie w związku z wygraną w konkursie).

Prace konkursowe należy przesyłać (przesyłka polecona) do 8 marca 2013 roku
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra,
z dopiskiem „KONKURS – LOGO”, decyduje data stempla pocztowego. Prace można również składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w Kancelarii Ogólnej (pokój 59), ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra, w godz. 8:00 – 15:00, do 8 marca 2013 roku z dopiskiem „KONKURS – LOGO”.

Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody

Jury konkursowe przyzna jedną, pierwszą nagrodę rzeczową – Tablet (wartość nagrody
ok. 3 000,00 zł), za projekt znaku który, spełnia warunki konkursu i oczekiwania organizatora. Organizator pokryje koszty związane z podatkiem od nagrody dla Uczestnika.

Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia zwycięzcy.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu
Planowane przez organizatora rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 19 kwietnia 2013 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl

Lubuska Winnica w Zaborze

Przypomnijmy – w grudniu 2011 roku dzięki staraniom marszałek Elżbiety Polak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie podpisała akt notarialny, na mocy którego stała się właścicielem 35 ha ziemi przekazanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w celu utworzenia Lubuskiej Winnicy. Istniejący tam stok o południowo-zachodnim nachyleniu stanowi idealne miejsce dla winorośli, panują tam optymalne warunki klimatyczne. Powstająca tam winnica ma być centralnym punktem odradzania się tradycji winiarskich Ziemi Lubuskiej, których historia sięga XII w. Będzie atrakcją dla turystów – powstanie tam ścieżka edukacyjna, wytwórnia win z miejscem na degustację oraz indywidualne piwniczki.

W sierpniu 2012 roku marszałek Elżbieta Polak oraz Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Wiesław Miczulski podpisali umowę na dofinansowanie z dochodów budżetu Województwa Lubuskiego rekultywacji gruntów we wsi Zabór przeznaczonych pod założenie winnic w planowanym Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Zgodnie z jej zapisami, samorząd województwa przekazał na ten cel 122 tys. 170 zł. Ponad to kolejne 40 tys. zł przeznaczone zostanie na badania gleby. W ramach rekultywacji przeprowadzone zostaną następujące zabiegi:

I etap: trzykrotna uprawa broną talerzową, wysiew wapna magnezowego, oprysk zwalczający chwasty,
II etap: nawożenie obornikiem, orka głęboka.

W projekcie, którego celem jest powstanie winnicy w Zaborze, biorą udział winiarze z województwa lubuskiego. To oni poprowadzą cały proces technologiczny. Rolą uczelni będzie czuwanie nad tym, aby podczas uprawiania nie powstały błędy, które będą miały znaczący wpływ na zbiory.

Informacje pochodzą ze strony www.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 -057 Zielona Góra