Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie65
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

Konkurs na logo i nową nazwę Klastra

organizator:

Pomorski Klaster ICT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs na logo i nową nazwę Klastra

Organizatorem Konkursu na logo i nazwę Pomorskiego Klastra ICT (PK ICT) jest Pomorski Klaster ICT.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Celem Konkursu jest pozyskanie znaku graficznego lub słowno- graficznego, pełniącego funkcję logo, jak również nazwy własnej dla Pomorskiego Klastra ICT, które mogłyby jak najlepiej pełnić funkcję oznaczenia (odróżnienia) i indywidualizacji w obrocie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • pisemna akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;
 • dostarczenie co najmniej jednej pracy konkursowej
 • dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej

Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć lub przesłać na adres Biura Klastra przy Politechnice Gdańskiej, przy ul, Narutowicza 11/12, Gdańsku, pok. 304 (nowy budynek WETI) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@pomorski-klaster-ict.pl.,
z dopiskiem : Zgłoszenie w konkursie na nazwę i logo dla Pomorskiego Klastra ICT – praca konkursowa w kategorii NAZWA/ LOGO.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne:

 1. Zarówno autorom najlepszych prac w kategorii NAZWA, jak i autorom najlepszych prac w kategorii LOGO zostaną przyznane nagrody w formie pieniężnej, w wysokości 500,00 PLN(pięćset złotych) każda.
 2. W konkursie przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości do 3000 zł (trzy tysiące złotych), którą Jury może przyznać za pracę w największym stopniu odzwierciedlającą charakter i potrzeby Pomorskiego Klastra ICT.Zgłoszenia i prace konkursowe należy wysyłać do dnia 16 maja 2011 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2011 r., ogłoszeniem na stronie internetowej PK ICT- http://pomorski-klaster-ict.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pomorski-klaster-ict.pl.

Kontakt

Pomorski Klaster ICT
ul. Narutowicza 11/12, pokój 304
80-233, Gdańsk
+48 58 347 12 81
biuro@pomorski-klaster-ict.pl
http://www.pomorski-klaster-ict.pl/