Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na logo i nową nazwę Klastra

organizator:

Pomorski Klaster ICT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

Konkurs na logo i nową nazwę Klastra

Organizatorem Konkursu na logo i nazwę Pomorskiego Klastra ICT (PK ICT) jest Pomorski Klaster ICT.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Celem Konkursu jest pozyskanie znaku graficznego lub słowno- graficznego, pełniącego funkcję logo, jak również nazwy własnej dla Pomorskiego Klastra ICT, które mogłyby jak najlepiej pełnić funkcję oznaczenia (odróżnienia) i indywidualizacji w obrocie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • pisemna akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;
 • dostarczenie co najmniej jednej pracy konkursowej
 • dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej

Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć lub przesłać na adres Biura Klastra przy Politechnice Gdańskiej, przy ul, Narutowicza 11/12, Gdańsku, pok. 304 (nowy budynek WETI) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@pomorski-klaster-ict.pl.,
z dopiskiem : Zgłoszenie w konkursie na nazwę i logo dla Pomorskiego Klastra ICT – praca konkursowa w kategorii NAZWA/ LOGO.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne:

 1. Zarówno autorom najlepszych prac w kategorii NAZWA, jak i autorom najlepszych prac w kategorii LOGO zostaną przyznane nagrody w formie pieniężnej, w wysokości 500,00 PLN(pięćset złotych) każda.
 2. W konkursie przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości do 3000 zł (trzy tysiące złotych), którą Jury może przyznać za pracę w największym stopniu odzwierciedlającą charakter i potrzeby Pomorskiego Klastra ICT.Zgłoszenia i prace konkursowe należy wysyłać do dnia 16 maja 2011 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2011 r., ogłoszeniem na stronie internetowej PK ICT- http://pomorski-klaster-ict.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pomorski-klaster-ict.pl.

Kontakt

Pomorski Klaster ICT
ul. Narutowicza 11/12, pokój 304
80-233, Gdańsk
+48 58 347 12 81
biuro@pomorski-klaster-ict.pl
http://www.pomorski-klaster-ict.pl/