Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne29
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe10
 • ogólnopolskie54
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na logo i logotyp Warsztatów Kultury

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 26.05.2009

Konkurs na logo i logotyp Warsztatów Kultury

Warunki aplikacji

Konkurs na logo i logotyp Warsztatów Kultury

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo i logotypu Warsztatów Kultury, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące ten nowopowstały obiekt kulturalny oraz jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych jednostki.

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki stawiane w regulaminie konkursu.
Laureata Konkursu wyłoni jury, w którym zasiądą m.in. prof. Władysław Pluta, Michał Warda, Michał Pawlik oraz przedstawiciele Warsztatów Kultury.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 PLN brutto.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych bardzo ważna w ocenie projektu logo i logotypu Warsztatów Kultury będzie oryginalność oraz oddanie charakteru działalności nowopowstałej Filii Centrum Kultury a także samego obiektu w którym się znajduje.

Aby wziąć udział w konkursie prace konkursowe wraz z kopertami zawierającymi Karty Zgłoszenia
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs na logo – Warsztaty Kultury w Lublinie”, a następnie doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres:

Warsztaty Kultury, 20-052 Lublin, ul. Popiełuszki 5.

Informacje pochodzą ze strony www.ck.lublin.pl

Kryteria oceny

 

 

Martyna Szewczyk
Buro konkursu
Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie

tel.: (81) 53 603 14
fax: (81) 53 603 12

tel. kom. 509 716 326

Kontakt

.
.
.