Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi

organizator:

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.09.2011

Konkurs na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu graficznego logo i hasła promocyjnego Miasta Łodzi, na podstawie którego zostanie stworzony System Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi.

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo i hasła promocyjnego Miasta Łodzi w trzech kategoriach:

 • logo wraz z hasłem
 • logo
 • hasło

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych i prawnych w szczególności do podmiotów, które posiadają doświadczenie w opracowaniu logo i hasła oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej, dla co najmniej jednej firmy i jednej jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji rządowej.

Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jeden projekt. Każdy projekt musi spełniać wymagania regulaminu. W konkursie uczestniczyć mogą autorzy projektów (znaków) już funkcjonujących oraz mogą być zgłaszane znaki już funkcjonujące pod warunkiem uzyskania zgody właściciela i użytkownika zgłaszanego projektu (znaku).

W kategorii logo wraz z hasłem:

 • projekt logo wraz z hasłem musi być zaprezentowany (naklejony) na sztywnej planszy w formacie A4
 • projekt logo wraz z hasłem należy przedstawić w następujących wymiarach: 15×15, 7×7, 2×2 cm, jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie (zarówno w wersji kolorowej jak i czarno-białej) w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej
 • należy dołączyć projekt kilku wizualizacji z zastosowaniem logo wraz z hasłem np.: citylight, rollup, koszulka, pin oraz plakat imprezy (naklejone na sztywnej planszy w formacie A4)
 • należy dołączyć  wersję elektroniczną projektu logo wraz z hasłem w wersji kolorowej i czarno-białej oraz kilku wizualizacji na nośniku elektronicznym, płycie CD, w formacie pdf, w formacie plików jpg, rozdzielczość min. 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania

W kategorii logo:

 • projekt logo musi być zaprezentowany (naklejony) na sztywnej planszy w formacie A4
 • projekt logo należy przedstawić w następujących wymiarach: 15×15, 7×7, 2×2 cm, jego najmniejsze dopuszczalne pomniejszenie (zarówno w wersji kolorowej jak i czarno-białej) w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej
 • należy dołączyć projekt kilku wizualizacji z zastosowaniem logo np.: citylight, rollup, koszulka, pin oraz plakat imprezy, (naklejone na sztywnej planszy w formacie A4)
 • należy dołączyć wersję elektroniczną projektu logo w wersji kolorowej i czarno-białej oraz kilku wizualizacji na nośniku elektronicznym, płycie CD, w formacie pdf, w formacie plików jpg, rozdzielczość min, 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania

W kategorii hasło:

 • projekt hasła musi być zaprezentowany (naklejony) na sztywnej planszy w formacie A4, napisany czcionką Arial rozmiar min 36 w języku polskim i angielskim oraz nośniku elektronicznym, płycie CD, w formacie pdf, w formacie plików jpg, rozdzielczość min. 300 dpi

Projekt powinien w sposób możliwie jasny komunikować główne założenia Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016 (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz wytyczne zawarte w briefie (załącznik nr 3 do regulaminu).

Projekt może zawierać dowolną kombinację słów i rysunków, może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania, zarówno dla przedmiotów codziennego użytku, jak również w wydawnictwach, materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, banerach promocyjnych i przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach, w odniesieniu do czterech głównych filarów określonych w dokumencie „Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016”.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 23 września 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-926 Łódź, I piętro, sekretariat. Uczestnicy zobowiązani są złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z pracą konkursową oraz wymaganymi dokumentami.

Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu lub najlepszych projektów pod względem:

 • zgodności ze strategią promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016 (załącznik nr 2 do regulaminu)
 • zgodności z briefem (załącznik nr 3 do regulaminu)
 • skuteczności przekazu, wywołania pozytywnych skojarzeń
 • funkcjonalności projektu (zawartość księgi znaku – załącznik nr 4 do regulaminu)
 • innowacyjności, oryginalności, estetyki

Ogłoszenie wyników prac Komisji Konkursowej i wyboru najlepszej Pracy konkursowej/najlepszych prac konkursowych planowana jest na dzień 6 grudnia 2011r. podczas konferencji prasowej oraz na stronie internetowej miasta www.uml.lodz.pl

Nagrodą główną jest zaproszenie laureata konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta łodzi i księgi znaku na bazie zwycięskiego projektu logo wraz z hasłem, o wartości szacunkowej do 50 000 zł brutto. Szczegóły wykonania usługi określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem i Wykonawcą – Autorem zwycięskiego projektu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wybrania jednej pracy konkursowej w kategorii logo wraz z hasłem lub dwóch prac konkursowych: jednej w kategorii logo wraz z hasłem lub dwóch prac konkursowych: jednej w kategorii logo i jednej w kategorii hasło. Miasto na tym etapie zastrzega sobie prawo ewentualnych modyfikacji wybranych projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu ich skutecznego wykorzystania.
W przypadku wybrani przez komisję konkursową pracy w kategorii logo, nagrodą jest zaproszenie laureata konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego Systemu Identyfikacji wizualnej Miast Łodzi i księgi znaku na bazie zwycięskiego projektu logo, o wartości szacunkowej do 45 000 zł brutto. Szczegóły wykonania usługi określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem i Wykonawcą – autorem zwycięskiego projektu. Wykonawca zobowiązany będzie do zaadoptowania hasła – projektu zwycięskiego w kategorii hasło.

W przypadku wybrania przez komisję konkursową pracy konkursowej w kategorii hasło, nagroda dla laureata konkursu będzie nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.

Przystępując do konkursu każdy z uczestników konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie składa oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu) stwierdzające, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Miastu, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Miasto od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

W przypadku uznania złożonej przez uczestnika konkursu pracy za najlepszą, przeniesie na miasto nieodpłatnie na podstawie umowy, autorskie prawa majątkowe do tej pracy.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.uml.lodz.pl

Kontakt

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 87
90-926 Łódź


www.bip.uml.lodz.pl