Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

KONKURS na LOGO Gminy Władysławowo

organizator:

Urząd Miejski we Władysławowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.01.2017

KONKURS na LOGO Gminy Władysławowo

Burmistrz Władysławowa ogłosił konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Władysławowo. Głównym jego celem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych.

Logo Gminy Władysławowo powinno kojarzyć się z misją gminy, związaną z wykorzystaniem swojego położenia nad Morzem Bałtyckim oraz Zatoką Pucką dla rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załącznikach poniżej.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Władysławowa – Konkurs” wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 14:00 dnia 13 stycznia 2017 roku na adres:

Urząd Miejski we Władysławowie

ul. Gen. J. Hallera 19

84-120 Władysławowo

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN brutto.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Gminy Władysławowo, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Informacje pochodzą ze strony: bip.wladyslawowo.pl

Kontakt

Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 21
um@wladyslawowo.pl
wladyslawowo.pl

Dokumenty

do pobrania