Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

organizator:

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.02.2012

Konkurs na logo Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi. Wybrane logo stanowić będzie podstawowy element marki Fundacji. Logo przeznaczone będzie do celów promocyjnych – identyfikacyjnych, reklamowych, popularyzatorskich, korespondencyjnych itp.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo charakteryzującego FWPR o wysokim poziomie graficznym. Znak promocyjny ma być używany do celów reklamowych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich. Stosowany będzie także w prasie, telewizji oraz Internecie. Musi więc być nowoczesny, artystyczny i użytkowy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które:

 • zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,
 • dostarczyły wraz z projektem opracowanego logo wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na logo Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi” opatrzonych godłem (pseudonimem) autora. Wewnątrz koperty oprócz projektu/ów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na konkurs powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem), w której należy zamieścić nazwisko i adres autora.

Forma prezentacji projektu konkursowego

Projekt wykonany w wersji kolorowej powinien być naklejony/zaprezentowany na sztywnym podkładzie, w dwóch rozmiarach: dużym (max. 200 x 200 mm) oraz miniaturze (25 x 25 mm).
Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG oraz w wersji wektorowej w formacie CDR. Plik powinien być zapisany w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinien dopuszczać możliwość dowolnej zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.
Do projektu należy dołączyć krótki opis użytej symboliki i kolorystyki. Do projektu należy dołączyć opis, w jaki sposób przedstawione logo kojarzy się z Fundacją, a także, jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych w projekcie.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy projekty LOGO.

Projekty LOGO (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Konkurs na logo Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową umieszczoną w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem/pseudonimem i oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych również umieszczone w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem/pseudonimem, opisaną płytą CD-R wraz z opisem, w jaki sposób przedstawione logo kojarzy się z Fundacją, a także jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych w projekcie, na adres:

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej
ul. Krzywa 5
19-500 Gołdap

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Walory artystyczne: pomysłowość komunikatywność, wyrazistość, czytelność, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja znaku z Fundacją,
 • Walory graficzne: estetyka i profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
 • Walory użytkowe: czytelność i funkcjonalność, możliwość edycji w różnych zastosowaniach i formach przekazu.

Nagrody

 • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł netto.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród oraz wyboru zwycięskiego logo.

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 15.02.2012 roku do godziny 15.00 (decyduje  data wpływu do siedziby Organizatora).

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.02.2012 roku.
Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.fwpr.org
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem

Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować do Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi:

 • listownie: 19-500 Gołdap,  ul. Krzywa 5
 • telefonicznie: (87) 615 19 04
 • mailowo: fwpr@fwpr.org

Informacje pochodzą ze strony www.fwpr.org

Kontakt

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
ul.Krzywa 5
19-500 Gołdap
tel. 87 615 19 04
fwpr@fwpr.org
www.fwpr.org