Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Fundacji Sądeckiej

organizator:

Fundacja Sądecka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.04.2013

Konkurs na logo Fundacji Sądeckiej

Fundacja Sądecka ogłosiła konkurs na logo niedawno powstałego Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. Znak graficzny musi odzwierciedlać cel i zakres działania Stowarzyszenia oraz oddawać jego charakter i misję. Projekty można składać do 25 kwietnia.

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” zostało powołane do życia 8 lutego pod przewodnictwem Zygmunta Berdychowskiego, założyciela Fundacji Sądeckiej. Ma ono łączyć rodowitych mieszkańców Sądecczyzny oraz miłośników tego regionu, którzy czują potrzebę kultywowania lokalnej tożsamości oraz troskę o społeczny i kulturowy rozwój Ziemi Sadeckiej. Towarzystwo ma w planach organizację imprez kulturalnych, działalność edukacyjną i wydawniczą. Chce organizować wystawy, konkursy i konferencje naukowe, upamiętniać zasłużonych Sądeczan. Zamierza zadbać o nazewnictwo ulic, placów, patronów szkół, promować rękodzieło i sztukę ludową. Pomocne w tym będą powstałe sekcje: obrzędowości (muzyczno-taneczną), historyczna (badawczo-popularyzatorską), edukacyjna, nowoczesnego patriotyzmu, ginących zawodów, literatury pięknej, rzemiosła i twórczości ludowej.

Znakiem rozpoznawczym Towarzystwa „Sądeczanin” będzie m.in. logo, na którego opracowanie ogłosiła właśnie konkurs Fundacja Sądecka. Mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, które zaakceptują warunki określone w regulaminie, dostarczą do 25 kwietnia swoje prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

Logo ma wpisywać się w cel i zakres działania oraz oddawać charakter i misję Stowarzyszenia. Projekty należy przygotować w trzech wersjach kolorystycznych: kolorowej, czarno-białej i w skali szarości i dostarczyć wydrukowane w formacie A4 oraz w formie elektronicznej do siedziby Fundacji Sądeckiej, która mieści się przy ul. Barbackiego 57 w Nowym Sączu. Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia o godz. 16. Co ważne każdy uczestnik może złożyć kilka prac.

Projekty logo zostaną ocenione przez członków Kapituły Konkursowej powołanej przez organizatora pod kątem funkcjonalności, innowacyjności, a także związku projektu z zakresem działania Towarzystwa „Sądeczanin”. Każdej pracy zostanie przyporządkowany numer, a oceniający nie będą wiedzieć przez kogo została ona wykonana. To pozwoli na całkowicie obiektywną ocenę. Posiedzenie Kapituły odbędzie się do 21 dni od ostatecznej daty zgłaszania prac. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 3 maja.

Autor pracy, która okaże się najlepsza i stanie się znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia otrzyma nagrodę w wysokości 4 tys. zł.

Informacje pochodzą ze strony www.sadeczanin.info

Kontakt

Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
tel.18 475 16 20
biuro@fsns.pl
www.sadeczanin.info