Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo dla Ogrodów Polsko-Niemieckich

organizator:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2017

Konkurs na logo dla Ogrodów Polsko-Niemieckich

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs na logotyp dla Ogrodów Polsko-Niemieckich nad Jeziorkiem Kamionkowskim w Warszawie.

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego znaku graficznego, który używany będzie w komunikacji zewnętrznej projektu (ulotki, newslettery, reklamy etc.) oraz na stronie internetowej Ogrodów Polsko-Niemieckich (planowane otwarcie 04.2017).

Filozofia

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Miasto Warszawa wraz z polskimi i niemieckimi partnerami podjęli się rewitalizacji terenu zieleni zlokalizowanego w Parku im. Ignacego Paderewskiego pomiędzy północnym brzegiem Jeziorka Kamionkowskiego i Aleją Wedla na warszawskiej Pradze-Południe. Zostaną tu założone Ogrody Polsko-Niemieckie. Po zakończeniu roku jubileuszowego z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec sąsiedztwo terytorialne obu krajów zostanie przekształcone w symbol przyjaźni polsko-niemieckiej i stały element warszawskiego krajobrazu parkowego.

Projekt ma na celu ustanowienie miejsca przyjaznego i spokojnego odpoczynku wśród zieleni dla ludzi, inicjatyw i przedsięwzięć. Projekt kieruje uwagę szczególnie młodszych odbiorców na tożsamość tego miejsca, jego faunę i florę i przekazuje wiedzę o kulturze ogrodowej obu państw. Odpowiada przy tym na zapotrzebowanie na zielone przestrzenie jako element nowoczesnych smart cities, szczególnie w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza oraz szkodliwego hałasu.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych, pracujących samodzielnie lub w zespołach projektowych. W przypadku osób fizycznych, w konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych?

1. kryterium kreatywności – Logo powinno wyróżniać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki którą wykorzystuje.

2. kryterium estetyki – Logo musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do kompozycji projektu. Logo powinno cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która wzbudza zainteresowanie.

3. kryterium przejrzystości przekazu – Logo ma służyć identyfikacji wizualnej Ogrodów Polsko-Niemieckich i pozostawać w zgodzie z określoną przez partnerów projektu filozofią.

4. kryterium funkcjonalności – Logo musi funkcjonować w wersji kolorowej oraz czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej. Logo musi być łatwo skalowane pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych, w tym: broszurach, prezentacjach, stronach internetowych, filmach promocyjnych oraz reklamach.

Jakie dokumenty są wymagane?

Prace składające się z:
a). logo w wersji kolorowej na białym tle,
b). logo w wersji czarno-białej na białym tle,
c). wizualizacji, minimum dwa-trzy przykłady, z zastosowania logotypu (np. na stronie internetowej, w reklamie prasowej), zapisana w formacie JPG
d). oraz wypełnionego formularza konkursowego należy przekazywać drogą mailową na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl.

Organizatorzy proszą o przygotowanie plików JPG, CMYK.eps zawierających wyłącznie znak graficzny, bez nazwy Ogrodów Polsko-Niemieckich czcionką.

W jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca?

Komisja złożona z przedstawicieli FWPN, instytucji partnerskich oraz grafików dokona wyboru zwycięskiego projektu do 10 kwietnia br.

Zwycięska praca zostanie nagrodzona kwotą pieniężną 2000 PLN brutto.

Terminy

Rozpisanie konkursu: 27.03.2017
Złożenie prac do 31.03.2017 r.
Wybór nagrodzonych: do 10.04.2017

Informacje pochodzą ze strony fwpn.org.pl

Kontakt

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
fwpn.org.pl

Dokumenty

do pobrania