Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo CINiBA

organizator:

Biuro Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.03.2011

Konkurs na logo CINiBA

Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Termin dostarczania projektów upływa 21 marca 2011 r. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), na adres Biura Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka:
40-007 Katowice
ul. Bankowa 14
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt logo CINiBA”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Jury: prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc, prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek. Pracom
Jury przewodniczy JM Rektor ASP w Katowicach, prof. Marian Oslislo.

Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2011 r. na stronie internetowej projektu, natomiast laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni drogą mailową.

Jury konkursu przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia na łączną kwotę 6 000 zł (brutto).

Informacja pochodzi ze strony: www.ciniba.us.edu.pl

Kontakt

Biuro Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice


www.ciniba.us.edu.pl