Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie42
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na logo CINiBA

organizator:

Biuro Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.03.2011

Konkurs na logo CINiBA

Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ogłasza konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) dla Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Termin dostarczania projektów upływa 21 marca 2011 r. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), na adres Biura Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka:
40-007 Katowice
ul. Bankowa 14
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt logo CINiBA”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Jury: prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc, prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek. Pracom
Jury przewodniczy JM Rektor ASP w Katowicach, prof. Marian Oslislo.

Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2011 r. na stronie internetowej projektu, natomiast laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni drogą mailową.

Jury konkursu przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia na łączną kwotę 6 000 zł (brutto).

Informacja pochodzi ze strony: www.ciniba.us.edu.pl

Kontakt

Biuro Projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice


www.ciniba.us.edu.pl