Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

organizator:

CINiBA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.03.2011

Konkurs na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Organizatorem Konkursu na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, jest Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej dla nazwy jednostki organizacyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci, doktoranci oraz absolwenci uczelni i wydziałów artystycznych i projektowych w Polsce.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami regulaminu
 • dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu Konkursu

Projekt logo należy przygotować w trzech wersjach kolorystycznych:

 • kolorowa
 • czarno-biała
 • skala szarości

Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną ilość projektów logo. Prace muszą być dostarczone jako wydruki w formacie A4 oraz w formie elektronicznej (płyta CD). Wydruki muszą zawierać logotyp w dwóch wielkościach: logotyp o podstawie 15 cm oraz pomniejszony logotyp o podstawie 1,5 cm. Wydruki muszą być podpisane z tylu pracy, w górnym prawym rogu godłem składającym się z trzech cyfr i dwóch liter. Poszczególne prace konkursowe w formie elektronicznej należy podpisać stosując jako nazwę godło.

Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe mogą być praca zbiorową.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie należy złożyć lub przesłać na adres biura projektu

CINiBA
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice

do dnia 21 marca 2011 roku.

Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w regulaminie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość projektową zgłoszonych prac konkursowych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 6000 PLN.

Przyznana zostanie 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedno wyróżnienie, niezależnie od ilości zgłoszonych projektów logo. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2011 r., a zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  podawania do publicznej wiadomości informacji o laureacie konkursu. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Projektu CINiBA.

Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.

Informacje pochodzą ze strony www.ciniba.us.edu.pl

Kontakt

CINiBA
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice


www.ciniba.us.edu.pl