Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na krótką formę komiksową 26. MFKiG

organizator:

Łódzkie Centrum Komiksu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkurs na krótką formę komiksową 26. MFKiG

Organizator zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie na krótki komiks. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a tematyka komiksów dowolna.

Zasady uczestnictwa:
 • Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.
 • Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą zascenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta możebyć członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.
 • Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinnyna odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów):imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraznumer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie naodwrocie.
 • Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii
 • Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą wwersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI). Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.komiksfestiwal.com.
 • Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot zapośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosiodpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia dokonkursu.

Prace należy przesłać na adres: Łódzkie Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź,
z dopiskiem: KOMIKS 2015.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro
dla uczestników z zagranicy. Kwotę należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Twórców
„Contur”, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, mBank, Nr PL66114020170000490202454189
(SWIFT/BIC: BREX PL PW MUL), a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wysyłanej pracy.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
Informacje pochodzą ze strony: http://komiksfestiwal.com/

Kontakt

Łódzkie Centrum Komiksu
ul. Piotrkowska 28
90-269 Łódź
tel: 42 239 82 61
info@komiksfestiwal.com
www.komiksfestiwal.com