Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na krótką formę komiksową 26. MFKiG

organizator:

Łódzkie Centrum Komiksu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Konkurs na krótką formę komiksową 26. MFKiG

Organizator zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie na krótki komiks. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a tematyka komiksów dowolna.

Zasady uczestnictwa:
 • Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.
 • Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą zascenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta możebyć członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.
 • Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinnyna odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów):imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraznumer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie naodwrocie.
 • Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii
 • Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą wwersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI). Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.komiksfestiwal.com.
 • Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot zapośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosiodpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia dokonkursu.

Prace należy przesłać na adres: Łódzkie Centrum Komiksu, ul. Piotrkowska 28, 90-269 Łódź,
z dopiskiem: KOMIKS 2015.
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro
dla uczestników z zagranicy. Kwotę należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Twórców
„Contur”, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, mBank, Nr PL66114020170000490202454189
(SWIFT/BIC: BREX PL PW MUL), a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wysyłanej pracy.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
Informacje pochodzą ze strony: http://komiksfestiwal.com/

Kontakt

Łódzkie Centrum Komiksu
ul. Piotrkowska 28
90-269 Łódź
tel: 42 239 82 61
info@komiksfestiwal.com
www.komiksfestiwal.com