Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego

organizator:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.07.2018
wartość nagrody: 40 000 zł

Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, realizując zapisy uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego, ogłosiło konkurs na jego koncepcję. Po rozstrzygnięciu konkursu pomnik stanie przed ogrodzeniem ogrodu botanicznego, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola.

Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski, jednym z współtwórców tworzącego się Państwa Polskiego. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego czy Wincentego Witosa. Pamięć o Nim i najwyższy szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w Stolicy Polski, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany­ jako roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna, spełniająca wymogi regulaminu konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jedną z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski. Upamiętniana postać to przede wszystkim mąż stanu. Koncepcja plastyczna pomnika powinna to w wyraźny sposób eksponować. Oczekuje się od autorów koncepcji pomnika znajomości życiorysu Wojciecha Korfantego. Należy przewidzieć powierzchnię na towarzyszącą pomnikowi inskrypcję upamiętniającą. Materiał pozostaje do wyboru przez autora koncepcji, powinien on jednak zapewnić wysoką estetykę, trwałość eksploatacji w wielkomiejskich warunkach.

Lokalizacja pomnika: Warszawa, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego, działki ew. o nr 1 i 3 z obrębu 50615. Zadaniem konkursu jest wyłonienie przez Sąd Konkursowy, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszej koncepcji pomnika.

Pierwszą nagrodą jest kwota pieniężna w wysokości 40.000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej pomnika Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Terminy:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r., do godziny 16.00.

Pytania o wyjaśnienia treści regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl do 4 lipca 2018 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: zabytki.um.warszawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa
tel. 22 44 33 676
korfanty-pomnik@um.warszawa.pl
zabytki.um.warszawa.pl