Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na komiks – Zamień odpady na energię!

organizator:

Krajowa Agencja poszanowania Energii S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Konkurs na komiks – Zamień odpady na energię!

Szukaj inspiracji na stronie www.biogazowniawgminie.pl – obejrzyj fotocast, posłuchaj radia.
Zadanie konkursowe
Temat prac ma nawiązywać do hasła kampanii „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie”.  W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu/historyjki obrazkowej:
 • w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o maksymalnej objętości 12 stron formatu A5(3 kartki A4),
 • w dowolnej technice graficznej – komputerowej (dozwolone elementy animacji) o równowartości maksymalnej objętości 12 stron formatu A5 (3 kartki A4).
Kategorie
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Kategoria 1: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
 • Kategoria 2: studenci
Nagrody
W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca tablet / Samsung Galaxy Tab,
 • za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy oraz wydawnictwa multimedialne i książkowe,
Terminy
Zgłoszenie prac powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 r.
Ocena prac odbędzie się w kwietniu 2015 roku.
Wyniki Konkursu poznamy w czerwcu 2015 r.
Rozdanie nagród nastąpi w Warszawie na uroczystej Konferencji kończącej projekt , podczas której
zaprezentowane zostaną nagrodzone i wyróżnione prace.
Jak przygotować i zgłosić prace do Konkursu?
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, data urodzenia, adresem, numerem telefonu kontaktowego oraz e-mailem.
Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD,DVD w formacie PDF ( lub innym tradycyjnie wykorzystywanym w przypadku wykorzystania animacji). Nośnik
powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.
Pracę należy wysyłać pocztą do dnia 31 marca 2015 roku na następujący adres:
Krajowa Agencja poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs komiksowy ”Zamień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie”
Więcej szczegółów i kryteria oceny w Regulaminie na stronie http://biogazowniawgminie.pl
Informacje pochodzą ze strony: http://biogazowniawgminie.pl

Kontakt

Krajowa Agencja poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa


http://biogazowniawgminie.pl/konkurs-komiksowy-dla-mlodziezy-i-studentow-zamien-odpady-na-energie/