Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na innowacyjny projekt z dziedziny farmacji i medycyny

organizator:

Naukowa Fundacja Polpharmy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Konkurs na innowacyjny projekt z dziedziny farmacji i medycyny

Zasady działania konkursu

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W jedenastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło ponad 500 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 59 zespołów badawczych wywodzących się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja 44 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Jak przystąpić?

Co roku Fundacja ogłasza tytuł konkursu na najlepszy projekt badawczy. Po jego ogłoszeniu kandydaci są proszeni o zgłoszenie wniosku.

 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.
 • Wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Przy wyborze projektów do realizacji ze środków Fundacji preferowane będą te składane przez młodych badaczy, poniżej 40 roku życia, o uznanym dorobku naukowym wg kryteriów naukowo-metrycznych.
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego (formularz wniosku + oświadczenie) powinien zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD zgodnie z Regulaminem Konkursu. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia są do pobrania na stronie organizatora.

Finansowaniu w ramach Konkursu podlegają wyłącznie projekty zatwierdzone przez Zarząd Fundacji. Grant Fundacji nie pokrywa kosztów zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski złożone pod adresem Fundacji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.

W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.polpharma.pl

Kontakt

Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa


www.polpharma.pl