Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • międzynarodowe3
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na innowacyjny projekt z dziedziny farmacji i medycyny

organizator:

Naukowa Fundacja Polpharmy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Konkurs na innowacyjny projekt z dziedziny farmacji i medycyny

Zasady działania konkursu

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W jedenastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło ponad 500 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 59 zespołów badawczych wywodzących się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja 44 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Jak przystąpić?

Co roku Fundacja ogłasza tytuł konkursu na najlepszy projekt badawczy. Po jego ogłoszeniu kandydaci są proszeni o zgłoszenie wniosku.

 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.
 • Wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Przy wyborze projektów do realizacji ze środków Fundacji preferowane będą te składane przez młodych badaczy, poniżej 40 roku życia, o uznanym dorobku naukowym wg kryteriów naukowo-metrycznych.
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego (formularz wniosku + oświadczenie) powinien zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD zgodnie z Regulaminem Konkursu. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia są do pobrania na stronie organizatora.

Finansowaniu w ramach Konkursu podlegają wyłącznie projekty zatwierdzone przez Zarząd Fundacji. Grant Fundacji nie pokrywa kosztów zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski złożone pod adresem Fundacji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.

W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.polpharma.pl

Kontakt

Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa


www.polpharma.pl