Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na identyfikację graficzną Wyróżnienia dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2010

Konkurs na identyfikację graficzną Wyróżnienia dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę graficzną i projektową dla wszystkich podanych poniżej kategorii:

 • logotyp Wyróżnienia dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej – w wersji z pełnym hasłem oraz wersji wyłącznie graficznej
 • projekt statuetki Wyróżnienia dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej – zawierający hasło „Animator Społeczny, wyróżnienie im. H. Radlińskiej” oraz logotyp Stowarzyszenia CAL i Krajowego Ośrodka EFS

Prace (logotyp, projekt statuetki) powinny być spójne i tworzyć wspólną linię graficzną. Ponadto należy załączyć informacje o Uczestniku. Informacje Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi w formie elektronicznej na innym nośniku w pliku tekstowym „Word” umożliwiającym ich odczyt przez Organizatora oraz powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim artystyczny (jeśli jest), wiek, adres strony lub bloga (jeśli jest), adres zamieszkania oraz adres e-mail, numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy).

Prace graficzne w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach w formacie .jpg, .pdf, .tiff w rozdzielczości min 300 dpi, i wymiarach minimum 10 cm x 10 cm (logotyp), 46 cm x 29,7 cm w poziomie (projekt statuetki), należy dostarczyć pocztą na adres:

Stowarzyszenie CAL
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na identyfikację graficzną” lub spakowane zipem na adres: annat@cal.org.pl.

Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie przez komisję konkursową. Komisja dokona wyboru zwycięzcy w oparciu o następujące kryteria:

 • oryginalność projektu w warstwie treściowej i formalnej
 • walory artystyczne projektu
 • komunikowanie wartości: zaangażowanie, ułatwianie, edukowanie, zachęcanie, wzmacnianie, wyrównywanie szans

Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda w wysokości 1000 złotych netto dla wyłonionego zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń zespołowych nagroda zostanie podzielona na uczestników).

Informacje pochodzą ze strony www.aktywnespolecznosci.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Mazowiecka 11 lok. 14
00-052 Warszawa
tel.: (22) 828 77 12, (22) 827 79 71
annat@cal.org.pl
www.cal.org.pl