Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na hasło promocyjne Gminy Pajęczno

organizator:

Urząd Miejski w Pajęcznie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs na hasło promocyjne Gminy Pajęczno

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie hasła, które stanie się wizytówką Gminy Pajęczno.

Proponowane hasło winno spełniać następujące kryteria:
a) zawierać nazwę „Pajęczno”;
b) oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne i gospodarcze Gminy Pajęczno;
c) musi być premierowe, nigdzie wcześniej niepublikowane, wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika Konkursu, nie naruszać praw osób trzecich oraz być wolne od wad prawnych,
d) nie zawierać treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe;
e) nie być zabronione przez prawo;
f) powinno przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (m.in. Facebook, strona urzędowa, na drukach firmowych, wizytówkach, billbordach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, pucharach, medalach, prezentacji w formie przestrzennej);
g) wywoływać pozytywne skojarzenia, być łatwo rozpoznawalne i zapamiętywane;
h) być czytelne i mieć poprawne brzmienie w języku polskim.

Adresaci konkursu
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób z całej Polski bez ograniczenia wiekowego. Osoby niepełnoletnie powinny do zgłoszenia dodatkowo dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe dostarczenie do Organizatora propozycji hasła na formularzu zgłoszeniowym. Można tego dokonać osobiście w siedzibie Organizatora lub pocztą, wysyłając hasło w kopercie z dopiskiem „Konkurs na hasło promocyjne Gminy Pajęczno” na adres:

Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres promocja@pajeczno.pl z oznaczeniem w temacie „KONKURS NA HASŁO PROMOCYJNE GMINY PAJĘCZNO”.

Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję hasła. Propozycje można składać do dnia 31 lipca 2020 roku do godziny 13:30.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:
a) pomysł;
b) uniwersalność i funkcjonalność;
c) nawiązanie do charakteru Gminy Pajęczno;
d) ilość otrzymanych głosów w przeprowadzonym głosowaniu na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie na Facebook’u.

Mieszkańcy będą oddawać swój głos na poszczególne propozycje hasła. Otrzymane głosy stanowią jedno z kryterium branych pod uwagę przy ocenie prac konkursowych.

Organizator przewiduje jedną nagrodę główną w wysokości 1000 zł. Laureat konkursu zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiony przez Organizatora pisemnie, telefonicznie lub mailem. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród i wyróżnień dodatkowych.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 0-34 311-15- 23 wew. 254 lub e-mailowo na adres: promocja@pajeczno.pl

Źródło informacji: pajeczno.pl

Różnorodne konkursy kreatywne – literackie i artystyczne znajdują się w bazie portalu! 

Kontakt

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
tel. 034 311 15 23 wew. 254
promocja@pajeczno.pl
pajeczno.pl

Dokumenty

do pobrania