Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na gadżet promujący jubileusz dwusetlecia UW

organizator:

Uniwersytet Warszawski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2015

Konkurs na gadżet promujący jubileusz dwusetlecia UW

Do końca lutego można składać projekty gadżetów promujących jubileusz dwusetlecia UW. Mają być niepowtarzalne. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.
Przedmioty mają budzić pozytywne skojarzenia z dwusetleciem uczelni. Powinny być oryginalne, innowacyjne, nowoczesne, trwałe, funkcjonalne i zaprojektowane dla trzech kategorii odbiorców (polskich i zagranicznych):
 • gości Uniwersytetu,
 • studentów, kandydatów na studia i turystów,
 • absolwentów i pracowników UW.
Tematem przewodnim jubileuszu jest przesłanie zawarte w haśle „Dwa stulecia. Dobry początek”. Mile widziane będzie użycie nazwy Uniwersytet Warszawski, hasła i/lub logo jubileuszowego.
Projekty powinny wspierać działania promocyjne, które mają na celu kreowanie rozpoznawalnego wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego, wzbudzać wśród odbiorców pozytywne skojarzenia z obchodami 200-lecia istnienia uczelni.
Zaleca się, aby w projekcie gadżetów znalazła się nazwa własna „Uniwersytet Warszawski” i/lub logo i hasło jubileuszu (logo w razie potrzeby wysyła Biuro Promocji, Edward Siech, e-mail: e.siech@uw.edu.pl).
Wybrane gadżety zostaną wdrożone do produkcji, aby w efekcie stanowić element promocyjny UW. W związku z tym powinny zakładać wykorzystanie znanych i dostępnych technologii oraz możliwość produkcji „masowej” gadżetu i uwzględniać koszty jednostkowe jego produkcji:
1. gadżet dla gości Uniwersytetu – do 200 zł brutto za szt. przy minimum 50 szt.
2. gadżet dla studentów, kandydatów na studia i turystów – do 30 zł brutto za szt. przy minimum 1000 szt.
3. gadżet dla absolwentów i pracowników UW – do 40 zł brutto za szt. przy minimum 1000 szt.
Autorom zwycięskich projektów przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości po 4000 zł brutto dla każdej z następujących kategorii:
1. dla gości Uniwersytetu,
2. dla studentów, kandydatów na studia i turystów,
3. dla absolwentów i pracowników.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie w terminie do dnia 28.02.2015 r. (włącznie) do godziny 16.00 na e-mail Organizatora: konkurs.uw@uw.edu.pl:
 1. Pracy konkursowej – projekty wizualizacji z propozycją konkursową powinny być przesłane pocztą elektroniczną w formacie PDF, maksymalny rozmiar załącznika wiadomości e-mail to 5 MB;
 2. Opisu pracy – powinien być opatrzony pseudonimem autora. Projekt powinien zawierać specyfikację techniczną (uproszczoną) z objaśnieniem i opisem funkcji gadżetu oraz szacunkowy koszt jego wytworzenia, zgodny z zaleceniami Regulaminu;
 3. Formularza kontaktowego z danymi kontaktowymi, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (skan formularza należy wysłać jako oddzielny załącznik);
 4. Oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do projektu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (skan formularza należy wysłać jako oddzielny załącznik);
 5. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu (skan formularza należy wysłać jako oddzielny załącznik);
 6. W przypadku uczestników nieletnich – także oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika, dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika nieletniego, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu (skan formularza należy wysłać jako oddzielny załącznik)

Informacje pochodzą ze strony: www.uw.edu.pl