Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na finansowanie projektów badawczych

organizator:

Naukowa Fundacja Polpharmy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.04.2015

Konkurs na finansowanie projektów badawczych

Organizacja zaprasza do składania „Innowacyjnych projektów z dziedziny farmacji i medycyny”. W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy w roku ubiegania się o środki finansowe nie ukończyli 35. roku życia. Granica wieku może ulec przesunięciu o czas, w którym naukowiec przebywał np. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy maksymalnie o dwa lata.

Zasady działania konkursu
Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W jedenastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło ponad 500 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 59 zespołów badawczych wywodzących się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja 44 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.
Jak przystąpić?
Po ogłoszeniu tytułu konkursu na najlepszy projekt badawczy kandydaci są proszeni o zgłoszenie wniosku:
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego (formularz wniosku + oświadczenie) powinien zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD zgodnie z Regulaminem Konkursu. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia są do pobrania poniżej.
 • Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną – autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.
 • Wnioski mogą stanowić kontynuację wcześniej rozpoczętych badań. Przy wyborze projektów do realizacji ze środków Fundacji preferowane będą te składane przez młodych badaczy o uznanym dorobku naukowym wg kryteriów naukowo-metrycznych.
 • Finansowaniu w ramach Konkursu podlegają wyłącznie projekty zatwierdzone przez Zarząd Fundacji. Grant Fundacji nie pokrywa kosztów zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.
Wnioski należy przesyłać drogą pocztową pod adresem:
Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
Termin składania wniosków trwa do dnia 1 czerwca 2015 r.  – liczy się data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.polpharma.pl

Kontakt

Naukowa Fundacja Polpharmy
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel: 22 364 61 00

www.polpharma.pl