Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na film promujący Lubliniec

organizator:

Urząd Miejski w Lublińcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Konkurs na film promujący Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza konkurs na film promujący Lubliniec.

Cel Konkursu:

 • Promocja walorów miasta Lublińca
 • Zachęcenie twórców i odbiorców filmów do poznania Lublińca
 • Wspieranie działalności lokalnych twórców

W konkursie mogą brać udział:

Filmy krótkometrażowe (do 5 min.) o tematyce promującej miasto Lubliniec
Zgłaszane utwory nie mogą godzić w porządek prawny, a w szczególności,

 • obrażać uczuć religijnych, znieważać Naród lub Rzeczpospolitą Polską, znieważać sztandar chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, znieważać lub poniżać konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,
 • propagować systemy totalitarne lub treści pornograficzne, dokonywać zakazanej reklamy,
 • a także naruszać dobra osobiste lub prawa autorskie lub udostępniać w sposób nieuprawniony dane osobowe.

Utwory muszą posiadać nie mniej niż 1024×768 (lub wg standardu PAL 720×576) pikseli oraz muszą posiadać minimalnie 15 klatek na sekundę. Utwory powinny być w formacie AVI. Pisemne zgłoszenie utworu na formularzu, dostępnym na stronie www.lubliniec.pl wraz z dostarczeniem utworu na nośniku CD lub DVD winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie – 31 maja 2012 na adres:

Urząd Miejskie w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Plebiscytowa 9
Zespół ds. Informacji Miejskiej
z dopiskiem:
„Konkurs na film promocyjny

Ustala się następujące nagrody:

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
 • Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł

Informacje pochodzą ze strony www.lubliniec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 353 0100
um@lubliniec.pl
www.lubliniec.pl