Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne18
 • naukowe18
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

organizator:

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.04.2018

Konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

Mając na uwadze starania dotyczące poprawy jakości życia Polaków zorganizowano konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Tematyka prac konkursowych

 • metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników
 • metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Prace konkursowe

Pracą konkursową może być film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, powstały po 1 stycznia 2017 r. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Nagrody w konkursie

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I NAGRODA – 7 tys. zł
II NAGRODA – 5 tys. zł
III NAGRODA – 4 tys. zł
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Harmonogram konkursu:

22 stycznia 2018 r – ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2018 r. – ostateczny termin przesyłania prac na konkurs
30 kwietnia 2018 r. – ocena zgodności nadesłanych filmów z regulaminem
24 maja 2018 r. – posiedzenie jury
7 czerwca 2018 r. – powiadomienie laureatów o wynikach konkursu
21 czerwca 2018 r. – uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

Kontakt w sprawie konkursu

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl.

Konkurs jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pt. „Zrównoważeni”, realizowanego w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Celem projektu jest promowanie metod zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Informacje pochodzą ze strony: www.ciop.pl

Kontakt

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 022 623 36 86
agnieszka.szczygielska@ciop.pl
www.ciop.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

załącznik
regulamin