Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne27
 • naukowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie55
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd20
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na esej metaekonomiczny

organizator:

Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Konkurs na esej metaekonomiczny

Zakład Metaekonomii Instytutu Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowego Instytutu Badawczego, Polska Sieć Filozofii Ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych mają przyjemność zaprosić studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami metaekonomicznymi do udziału w konkursie na esej.

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Wymogi formalne i kryteria oceny:

 • Esej powinien charakteryzować się oryginalnością podejmowanych problemów
 • Esej musi podejmować zagadnienia z zakresu metaekonomii. Dziedzinę tę definiuje się jako refleksję metanaukową nad ekonomią obejmującą filozofię ekonomii, metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej
 • Na konkurs przyjmowane są prace w języku polskim o objętości 4000-9000 słów (z wyłączeniem bibliografii)
 • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm
 • Prosimy o nadsyłanie prac pocztą elektroniczną na adres oraz pocztą tradycyjną wraz z wydrukowanym Oświadczeniem autora-uczestnika (do pobrania) na adres „Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowy Instytut Badawczy” Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, z dopiskiem “Esej metaekonomiczny”.

Prace można przesyłać do 30 września 2018 r.

Pytania można kierować na konkurs@ibrkk.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ibrkk.pl

Kontakt

Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

konkurs@ibrkk.pl
www.ibrkk.pl

Dokumenty

do pobrania