Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na esej Dialog i współpraca w Twoim otoczeniu

organizator:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2015

Konkurs na esej Dialog i współpraca w Twoim otoczeniu

Oranizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie oraz do refleksji, nad jakością dialogu obywatelskiego, sposobami na podniesienie jego, jakości oraz nad możliwościami rozwoju współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych.
Uczestnikami konkursu mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący w Polsce, w
dowolnym wieku. Jednakże osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie jedynie za zgodą formalnych opiekunów prawnych. Do udziału w konkursie w szczególności zachęcamy:
 • studentów/ki wszystkich szkół wyższych i studiów podyplomowych, doktorantów/ki wszystkich szkół wyższych,
 • pracowników/ce naukowych/e uczelni i instytucji badawczych,
 • pracowników/ce i wolontariuszy/ki organizacji pozarządowych, pracowników/ce administracji samorządowej i sektora biznesowego, którzy w swojej pracy współpracują z organizacjami pozarządowymi.
 • Dzieci, młodzież i ich rodziców oraz opiekunów.
Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie szeroko pojętej formuły eseju – subiektywnej wypowiedzi autora dotyczącej jego refleksji na temat lokalnych inicjatyw wykorzystania dialogu obywatelskiego, innowacyjnych sposobów na podniesienie jego, jakości oraz możliwości rozwoju współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace nie tylko w formie pisemnej tzw. eseju literackiego, ale również komiksu lub utworu multimedialnego tj. filmu wideo / dźwiękowego materiału radiowego. Prace w formie pisemnej powinny spełniać następujący standard Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,15, marginesy 2,5. Maksymalna objętość pracy to 15 stron formatu A4. Wymagana objętość komiksu to 5-10 stron formatu A4 z min. 3 modułami rysunkowymi na każdej stronie. Utwór w formie filmu musi być nie krótszy niż minuta i nie dłuższy niż 10 minut w formacie mp4 lub avi. Utwór w formie dźwiękowego materiału radiowego musi być nie krótszy niż minuta i nie dłuższy niż 5 minut w formacie mp3 lub wav
Komisja konkursowa oceni zawartość merytoryczną, innowacyjność i spójność refleksji autora z tematyką dialogu obywatelskiego oraz zagadnieniami współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych. Prace zostaną ocenione ze względu na:
 • oryginalność pomysłu i formy pracy, 0 – 25 pkt
 • oparcie narracji utworu na faktach – dobrych praktykach, 0 – 25 pkt.
 • promowanie wartości humanistycznych zgodnych tematem konkursu, 0- 25 pkt
 • poprawność językowa. 0 – 15 pkt
 • logiczna spójność utworu, 0-10 pkt
Nagrodami w konkursie są honoraria za publikację utworów w formule umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i wynoszą one odpowiednio:
 1. za zajęcie pierwszego miejsca – 2 000 zł,
 2. za zajęcie drugiego miejsca – 1 500 zł,
 3. za zajęcie trzeciego miejsca – 1 000 zł.
Autorzy 2 wyróżnionych prac otrzymają honoraria lub nagrody rzeczowe o wysokości 250 złotych. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Zgłoszenie do konkursu w postaci utworu na płycie CD wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu powinno zostać nadesłane do dnia 15 czerwca 2015 roku na adres:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
80-236 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5
Koperta ze zgłoszeniem do Konkursu powinna być oznaczona dopiskiem „KONKURS NA ESEJ”. Organizator nie zwraca kosztów przesyłki prac.
Informacje pochodzą ze strony kalendarz.ngo.pl

Kontakt

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk

konkurs@fundacjarc.org.pl
fundacjarc.org.pl