Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci48
 • absolwenci46
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • artystyczne25
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie49
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa1
 • firma9
 • instytucja rządowa13
 • samorząd18
Wróć do listy

Konkurs na ekslibris księgozbioru Miłosza 2020

organizator:

Biblioteka Narodowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.12.2020
wartość nagrody: 8000 zł

Konkurs na ekslibris księgozbioru Miłosza 2020

Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs na oficjalny ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza. Ponad 8000 książek, czasopism i innych obiektów należących niegdyś do polskiego Noblisty zostanie oznaczonych zwycięskim projektem. Swoje projekty można przesyłać do 14 grudnia 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Projekt powinien składać się z:

 • krótkiego opisu (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
 • projektu graficznego ekslibrisu.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł.

Zgłoszenie konkursowe powinno być dostarczone w wersji elektronicznej, w pliku PDF o rozdzielczości min. 300 dpi, wraz z adresem poczty e-mail, który służy do korespondencji z Organizatorem. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika konkursu. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi oraz mieć cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgłoszenia konkursowe z załącznikami można przesyłać na adres ekslibris@bn.org.pl

Pliki wysłane w ramach zgłoszenia konkursowego powinny zawierać następujące załączniki:

 • oświadczenie co do braku zobowiązań związanych z projektem w okresie przeprowadzania konkursu. Projekt nadesłany nie może być jednocześnie zgłaszany w innych konkursach oraz nie może być przedmiotem umowy dotyczącej wykorzystania go w związku z przekazaniem przez autora lub autorów majątkowych praw do projektu lub udzielenia licencji innym podmiotom;
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 • dane (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon) autora lub autorów projektu graficznego.

Wymagane dokumenty są załącznikami do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bn.org.pl

A inne interesujące propozycje konkursów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 22 608 29 99
kontakt@bn.org.pl
www.bn.org.pl

Dokumenty

do pobrania