Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 80 XX w.

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 80 XX w.

12 grudnia 2011 r., w przededniu 30. rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat 80. XX w.

Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w ostatniej dekadzie PRL.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 80 XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości.

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 31 sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy:
Biuro Edukacji Publicznej IPN,
ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”.

Nagrodą główną w konkursie jest publikacja pracy konkursowej przez IPN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN.

Informacje pochodzą ze strony www.ipn.gov.pl

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
tel. 22 581 88 72
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl