Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na bajkę poruszającą temat wad dłoni

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Konkurs na bajkę poruszającą temat wad dłoni

Organizatorem konkursu „Bajka w naszych rękach” jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach” z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki (opowiadania) dla dzieci o tematyce związanej z wadami rąk. Bajka musi poruszać tematykę wad rąk poprzez bajkową alegorię. Opowiadanie ma być adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajki powinny pokazywać możliwość zabawy, przyjaźni i pracy z nimi – możliwość integracji. Powinny uświadamiać, że w działaniu nie ma różnic między osobami zdrowymi a posiadającymi „inne ręce”. Celem bajki ma być edukacja i ułatwienie kontaktu zdrowych dzieci z dziećmi z wadami rąk. Powstała książka będzie narzędziem dla nauczycieli, opiekunów i samych dzieci, które pomoże się im odnaleźć w trudnej sytuacji, uzyskaniu akceptacji i odnalezienia się w grupie.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może byś każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Jeden uczestnik może przedstawić kilka bajek, a także jedną bajkę może tworzyć kilka osób (np. rodzice z dziećmi). Akceptowane są zarówno utwory pisane wierszem jak i prozą. Bajka może mieć maksymalnie 6 stron tekstu, każda strona może mieć maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami). Maksymalna liczba znaków w całej bajce nie może przekraczać 6000 znaków (ze spacjami).

Prace konkursowe należy nadsyłać drogą pocztową na adres Organizatora:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk „W Naszych Rękach”
skrytka pocztowa nr 442
00-950 Warszawa 1

oraz w wersji elektronicznej na adres stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl do dnia 31 grudnia 2010 r. Każdy uczestnik przesyłając pracę na konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pracą podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa wybrana przez Zarząd Organizatora.

W konkursie zostanie wyróżnionych osiem bajek. Wszystkie bajki w miarę możliwości zostaną wydane w formie drukowanej. Organizator przewiduje następujące nagrody dla trzech pierwszych laureatów konkursu:

 • za I miejsce – 2000 zł
 • za II miejsce – 800 zł
 • za III miejsce – 400 zł

Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych oraz upowszechniania ich na wszelkich znanych polach eksploatacji, zgonie ze złożonym pisemnym oświadczeniem.

Informacje pochodzą ze strony www.miastodzieci.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"
ul. Gwiaździsta 25 lok. 24
01-651 Warszawa

stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl
www.wnaszychrekach.pl