Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na artykuł Skomplikowane i proste

organizator:

FORUM AKADEMICKIE

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.09.2017

Konkurs na artykuł Skomplikowane i proste

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy SKOMPLIKOWANE I PROSTE – MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymaga się spisu publikacji).

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem: Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407 do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 • Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
 • Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 • Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 • Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 • Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 • Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 • Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 • Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1595 zł) – od firmy StatSoft
 • Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 • Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 • Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia:

Przewiduje się cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 • Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 • Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
 • Urządzenie MLWG3 do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 • Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu na stronie www.forumakademickie.pl (w zakładce „Aktualności – Konkursy”).

Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22, mejl: filip@forumakademickie.pl.

Informacje pochodzą ze strony: forumakademickie.pl

Kontakt

FORUM AKADEMICKIE
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin
tel. 81 528 08 22
redakcja@forumakademickie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin