Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na artykuł popularnonaukowy Skomplikowane i proste

organizator:

Forum Akademickie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.09.2018

Konkurs na artykuł popularnonaukowy Skomplikowane i proste

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła XIV konkurs na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.  Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w  przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości
10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy umieszczone u góry pierwszej strony). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły należy przesyłać z  dopiskiem „Konkurs” pod adresem: Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407 do 11 września 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2018.

NAGRODY
Laureat I nagrody otrzyma:
1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
3. Nagrodę pieniężną w  wysokości 1000 zł oraz udział w  dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1795 zł) – od firmy StatSoft
4. Voucher na szkolenie biznesowe Asseco Data Systems. Maksymalna wartość szkolenia, które może wybrać laureat, to 7000 zł brutto.
5. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
6. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
7. Książki o  łącznej wartości 600 zł z  oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureat II nagrody otrzyma:
1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
4. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
5. Książki o łącznej wartości 400 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:
1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa admini- stracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
4. Pendrive z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wyróżnienia
Przewiduje się także cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:
1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2. Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
4. Pendrive 4 X DTCNY17/32GB o wartości 100 zł – od firmy KINGSTON Technology
5. Książki o łącznej wartości 100 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i  wyróżnieni otrzymają książki z  serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, torby z  upominkami od Asseco Data Systems, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.
Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22, mejl: filip@forumakademickie.pl.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: forumakademickie.pl

Kontakt

Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin
tel. 81 528 08 22
redakcja@forumakademickie.pl
forumakademickie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
ogłoszenie