Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na artykuł multimedialny o płci i seksualności

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2009

Konkurs na artykuł multimedialny o płci i seksualności

Warunki aplikacji

Czasopismo (op.cit.,), Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, Feminoteka oraz Pędzle i Szczotki ogłaszają konkurs na etnograficzny artykuł multimedialny o tematyce związanej z płcią, seksualnością.
 
Regulamin konkursu
1. Artykuł multimedialny to tekst wzbogacony o zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne, z którymi komponuje się w całość. Przestrzenią publikacji-prezentacji jest internet.
2. Tekst może zawierać do 7000 znaków (ze spacjami). Pliki audio i audiowizualne – do 10 minut. Liczba zdjęć – do 10 sztuk.
3. Wszystkie pliki muszą być dobrej jakości.
4. Tematyką konkursu są aspekty związane z płcią i seksualnością. Teksty mogą wykorzystywać perspektywę gender, queer.
5. Organizatorzy czekają na teksty pisane z etnograficzną wrażliwością – niekoniecznie naukowe. Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę:
a. Wybór i sposób przedstawienia tematu
b. Walory literackie tekstu
c. Wartość dołączonych multimediów oraz ich spójność z tekstem
d. Umiejętność pokazania głębszego kulturowego kontekstu opisywanej kwestii
6. Najciekawsze artykuły multimedialne zostaną opublikowane na stronach internetowego czasopisma „(op.cit.,)”. Teksty będą miały także szanse na publikację w wydawnictwach papierowych „(op.citu.,)”.
7. Autorkom i autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody pieniężne, w wysokości: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 250 zł, wyróżnienia książkowe oraz nagrody niespodzianki.
8. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród.
9. Autorka lub autor, nadsyłając notkę na konkurs, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację, o której mowa w punkcie 6.
10. Tekst oraz multimedia należy nadsyłać do 1 września 2009 roku.
11. Pliki powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki drogą mailową na adres redakcja@opcit.pl .
E-mail należy zatytułowaći „KONKURS”.
12. Do maila powinny być dołączone (w postaci oddzielnych załączników) dokument tekstowy z krótką notą biograficzną o autorce lub autorze i kontaktowym numerem telefonu oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych treści na stronach internetowych czasopisma „(op.cit.,)” oraz oświadczam, że jestem ich autorką (autorem)”. W przypadku wykorzystywania cudzych materiałów, konieczna jest zgoda autorów.
13. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu.
14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 września 2009 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.opcit. pl .
15. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji (op.cit.,) i Stowarzyszenia Pasaż Antropologiczny ani ich rodzin.
16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku niezadawalającego poziomu prac oraz do przyznania nagród pozaregulaminowych.

Informacje pochodzą ze strony www.feminoteka.pl

 

Kontakt

.
.
.