Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

organizator:

Muzeum w Koszalinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.06.2017

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Do 14 czerwca 2017 roku należy nadsyłać prace (fotografię bądź fotokasty) do konkursu dla dzieci i młodzieży.

Cele konkursu to:
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 18 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiająca w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.)

Podstawą wykonywania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w przeprowadzeniu konkursu (przesyłka powinna być sztywno opakowana).

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz dopisek „MSzF 2017”. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa. Formularz znajduje się na stronie www.mszf.px.pl/zglo/pol.doc oraz w załącznikach poniżej. Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF.

Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut. Multimedialny fotoreportaż powinien być zapisany na CD lub DVD w formacie MOV (kompresja: H.264, zalecana rozdzielczość: 720 x 576 / 768 x 576, klatki na sekundę: 25) albo w formacie WMV (Windows Movie Maker). Fotokast w innym języku niż polski lub angielski wymaga dołączenia napisów bądź listy dialogowej w języku angielskim. Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa – fotokast”. Formularz znajduje się na stronie www.mszf.px.pl/zglo/pol_cast.doc oraz w załączniku poniżej.

Terminarz konkursu:

 • Nadsyłanie prac do 14.06.2017 r.
 • Ocena jury do 15.07.2017 r.
 • Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2017 r.
 • Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród – 21.09.2017 r.
 • Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz seminarium dla nauczycieli i opiekunów 21-24.09.2017 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy oraz ich nauczyciele)

Informacje pochodzą ze strony: www.mszf.px.pl

Kontakt

Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39
75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11
mwk@px.pl
www.mszf.px.pl

Dokumenty

do pobrania