Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs MSZ na pracę magisterską nt. stosunków międzynarodowych

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2019

Konkurs MSZ na pracę magisterską nt. stosunków międzynarodowych

Do 15 października 2019 r. należy zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. Konkurs Ministra jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Zasady organizacji Konkursu

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 15 października każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ). Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

· priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

· stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

· członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

· promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

· prawa człowieka;

· współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu, terminów rozstrzygnięcia, wysokości nagród, są zawarte w poniższych aktach prawnych:

1. Zarządzenie nr 9 z dnia 13 01 2015 ws. wprowadzonych zmian dot. organizacji konkursu

2. Zarządzenie nr 17 z dnia 12 06 2014 ws. zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu

3. Zarządzenie nr 9 z dnia 28 03 2012 ws konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

4. Zarządzenie nr 27 z dnia 30 07 2018 r. ws zmiany tematów oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:
a) opinię recenzenta;
b) opinię promotora;
c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską.

Organizatorzy serdecznie zapraszają absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl lub telefonicznie:

· Akademia Dyplomatyczna MSZ tel.22 523 80 25

Dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. 22 523 80 25
konkurs.ministra@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl

Dokumenty

do pobrania