Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Monografie 2024

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2024

Konkurs Monografie 2024

Aby wziąć udział w konkursie, należy wgrać do bazy on line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać podpisany skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl (proszę nie wysyłać wydruku formularza pocztą zwykłą).

CELE
Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Aby sprawdzić, czy Twoja praca wpisuje się w charakter serii, zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

ADRESACI
Pracę do konkursu może zgłaszać Autor_ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora_kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

OFERTA
Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

PROCEDURA
Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

 • wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym PDF).
  Link do Bazy Wniosków on-line
 • wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl
  W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

UWAGA! Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
  Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej FNP.

Konkurs jest trzyetapowy:

 • po otrzymaniu skanu podpisanego formularza wniosku, Koordynatorka sprawdza zgłoszenie pod kątem formalnym i wysyła informację mailową Kandydatowi_ce;
 • na zebraniu Rady Wydawniczej FNP podejmowana jest decyzja o tym, czy praca spełnia wymienione powyżej wymogi oraz czy będzie skierowana do niezależnych recenzji;
 • po otrzymaniu recenzji (po ok. 3 miesiącach) Rada Wydawnicza FNP decyduje o tym, czy praca ma być skierowana do druku. Niezależnie od decyzji, Kandydat/ka otrzymuje mailowo zanonimizowane recenzje do wglądu.
  Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

Andrzej Pieńkos (przewodniczący)
Mirosława Grabowska
Edmund Kizik
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Paweł Zajas

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI
Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 20.05.2024 r. włącznie do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).

TERMINY KOLEJNYCH NABORÓW
Następny termin składania aplikacji to 02.09.2024 r.

Informacje pochodzą ze strony: fnp.org.pl

Zainteresowanych innymi konkursami zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. I. Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel. 660 066 762
marcinkowska@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl