Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie82
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs MON Kosmos i Autonomia 2020

organizator:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.10.2020
wartość nagrody: 12 000 zł

Konkurs MON Kosmos i Autonomia 2020

Trwa nabór prac inżynierskich, magisterskich i rozpraw doktorskich na Konkurs MON Kosmos i Autonomia. Zgłoszenia można przesyłać do 2 października 2020 roku.

Zgłaszane do Konkursu prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie muszą dotyczyć technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej lub systemów autonomicznych oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach:

 1. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 2. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 3. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 4. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami Konkursu w kategorii 1 i 2 mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r.
Uczestnikami Konkursu w kategorii 3 i 4 mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot doktoryzujący, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Nagrodami w kategorii 1 i 2 są:

 • I miejsce – 8000 zł,
 • II miejsce – 5000 zł,
 • III miejsce – 3000 zł.

Nagrodami w kategorii 3 i 4 są:

 • I miejsce – 12 000 zł,
 • II miejsce – 9000 zł,
 • III miejsce – 6000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie autora pracy dotyczące pozwolenia, w przypadku przyznania nagrody, na publikację i rozpowszechnianie pracy oraz prezentacji przez Ministra Obrony Narodowej, komórki organizacyjne MON oraz jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i podległe lub nadzorowane przez niego podmioty,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf,
 • kopię pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf, z usuniętymi (wyretuszowanymi w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) danymi autora pracy oraz uczelni,
 • prezentację na temat pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału jej zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa – w formacie pdf,
 • kopię prezentacji na temat pracy, o której mowa ww. pkt, z usuniętymi danymi autora oraz uczelni – w formacie pdf,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie).

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatdnisw@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON właściwy ds. innowacji. W Kapitule zasiadają m.in.Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej oraz Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin, dostępny na stronie internetowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gov.pl

A po więcej konkursów naukowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. 22 250 01 50
sekretariatdnisw@mon.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania