Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs MOJA SMART WIEŚ

organizator:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2019
termin rozstrzygnięcia: 15.10.2019
liczba nagród: 10
wartość nagrody: 5000 zł
pula nagród: 19000 zł

Konkurs MOJA SMART WIEŚ

Do konkursu można zgłaszać pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

IDEA SMART VILLAGE – „INTELIGENTNA WIEŚ”
„Smart village – Inteligentna wieś” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

CEL KONKURSU
Organizatorzy poszukują pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekiwane są propozycje rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Organizatorzy liczą również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

WYTYCZNE
W przypadku opisu należy przedstawić:

Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
Lata realizacji*;
Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.
* pozycje obowiązkowe

TERMINY
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2019 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

KRYTERIA KONKURSU
Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

NAGRODY
Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidziane są następujące nagrody za najlepsze prace:

I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 4000 zł
III nagroda – 3000 zł
oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.

ORGANIZATOR KONKURSU
Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami – Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjawspomaganiawsi.pl.

Kontakt

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. (22) 826-94-36
smart@irwirpan.waw.pl
http://www.irwirpan.waw.pl