Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Moja Europejska Stolica Kultury

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 08.06.2009

Konkurs Moja Europejska Stolica Kultury

Warunki aplikacji

Fundacja Kultura Enter we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin i Centrum Kultury w Lublinie ogłaszają konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Lublina pt. „Moja Europejska Stolica Kultury”. Konkurs z dziedziny fotografii i sztuk plastycznych jest jednym z elementów szerszego projektu „Lublin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2016”  mającego na celu pogłębienie i rozwijanie współpracy społeczno- kulturalnej pomiędzy tymi miastami w aspekcie ich starań o ten prestiżowy tytuł.
Celem konkursu jest wyłonienie trójki uczniów posiadających szerokie zainteresowanie z zakresu kultury i sztuki, a także tematyki kandydatury Miasta Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Uczniowie będą mieli wyjątkową szansę zaprezentowania poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej jakie oferują sztuki plastyczne i fotografia, swojej wizji na temat starań Miasta Lublin o ten tytuł. Będzie to również okazja do pokazania jak młodzi lublinianie postrzegają swoje miasto w aspekcie stolicy kultury- jakie elementy stanowią o tym, że Lublin jest najlepszym kandydatem o ten tytuł.

Autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni poprzez zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie wymiany młodzieży z Lublina i San Sebastian, w tym wyjazdu tygodniowego do San Sebastian , który odbędzie się w najbliższe wakacje. 

Prace konkursowe z zakresu rysunku, grafiki, fotografii i malarstwa należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą pod adres  Warsztatów Kultury- Filii Centrum Kultury w Lublinie, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin w ostatecznym terminie do dnia 8 czerwca 2009r. Datą decydującą o przyjęciu prac pod obrady jury jest dzień dostarczenia pracy pod wskazany przez Organizatora adres.

Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej będzie dostarczenie wraz z nią prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 12 czerwca 2009r. na podstawie obrad powołanego przez Organizatora jury składającego się z lubelskich autorytetów z dziedziny kultury i sztuki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.kulturaenter.org

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. Ponadto, wybrane prace będą wykorzystywane w akcjach promocyjnych Lublina dotyczących kandydatury o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Szczegółowych informacji na temat konkursu można szukać pod adresem mailowym: 
fundacja@kulturaenter.org i  telefonem (081) 533 08 18.

Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

 

Informacje pochodzą ze strony www.kulturaenter.org

 

Kontakt

.
.
.