Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ

organizator:

United Nations Association – Poland we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Konkurs Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ

Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association – Poland) we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zaprasza młodzież w wieku 18-25 lat do wzięcia udziału w konkursie „Młodzieżowy Delegat 2015”.

Konkurs jest częścią programu obchodów 70. rocznicy wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych oraz utworzenia ONZ. Zachęcić ma polską młodzież do bliższego zapoznania się z działalnością ONZ, oceny jej dokonań oraz wskazania zadań na przyszłość. Liczymy, że skłoni polskich uczniów i studentów do angażowania się w sprawy publiczne oraz wypowiadania się w kwestiach żywotnych dla ogółu młodych ludzi.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować esej, odnoszący się do następująco sformułowanego polecenia:

„Wykorzystując jako punkt wyjścia cel (bądź wybrane cele), określony/e w artykule 1 Karty Narodów Zjednoczonych, oceń dotychczasowe dokonania ONZ oraz wskaż i uzasadnij zadania Organizacji na przyszłość”.

Esej (wraz z podpisaną deklaracją uczestnika) należy przesłać do 30 kwietnia 2015 roku na adres

United Nations Association – Poland
Biuro Zarządu
ul. Wyspiańskiego 5 lok. 60
01-577 Warszawa

oraz w formie elektronicznej (w formacie DOC lub PDF) na adres mlodziezowy.delegat@una.org.pl

z dopiskiem „Konkurs – Młodzieżowy Delegat 2015”,

Wszystkie szczegóły dot. konkursu, w tym zasady przesyłania prac oraz szczegółowe wymagania wobec kandydatów zawiera regulamin konkursu. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.

Uwaga! regulamin konkursu wyznacza m.in. limit długości pracy. Prace powinny mieć 2500-4000 słów. Przypisy nie są wliczane do limitu słów.

Organizatorom konkursu zależy, aby osoby biorące w nim udział wykazały się autorskimi ocenami oraz oparły się o własne doświadczenia. Szczególnie wysoko oceniane będą eseje, które w jasny sposób uzasadnią stawiane przez uczestników tezy i zgłaszane propozycje.

Na podstawie oceny nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni pięcioro finalistów, których zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa da im okazję do prezentacji ich oczekiwań oraz planów związanych z przygotowaniami do wyjazdu do Nowego Jorku oraz udziałem w posiedzeniach i spotkaniach w ONZ.

Ostatecznego wyboru Młodzieżowego Delegata na 70. sesję ZO NZ dokona MSZ spośród dwóch finalistów, których zarekomenduje mu Komisja Konkursowa.

Okres poprzedzający wyjazd na sesję ZO NZ, w tym część wakacji, Młodzieżowy Delegat powinien wykorzystać do przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami środowisk młodzieżowych oraz administracji państwowej i samorządowej. Spotkania nt. sytuacji młodzieży w Polsce pomogą mu w merytorycznych przygotowaniach do wyjazdu. Pozwolą lepiej dostosować program jego pracy do potrzeb i oczekiwań jego rozmówców.

Podczas pobytu w Nowym Jorku Młodzieżowy Delegat będzie aktywnie uczestniczył w pracach polskiej delegacji na sesję. Do jego głównych zadań należeć będzie obsługa posiedzeń III Komitetu ZO NZ, odpowiedzialnego za problematykę praw człowieka oraz zagadnienia społeczne, w tym młodzieży. W ramach wykonywanych obowiązków będzie również współpracował ze swoimi odpowiednikami z innych krajów; będzie uczestniczył w wydarzeniach towarzyszących obradom, w tym między innymi w spotkaniach z przedstawicielami Sekretariatu ONZ.

Dokładne daty pobytu Młodzieżowego Delegata w Nowym Jorku określi umowa, zawarta między Delegatem a MSZ po ogłoszeniu kalendarza prac III Komitetu ZO NZ. (Kalendarz publikowany jest we wrześniu; problematyka dot. młodzieży podejmowana jest zazwyczaj w pierwszej połowie października).

Po powrocie do Polski Młodzieżowy Delegat przygotuje sprawozdanie z wyjazdu na użytek MSZ i UNAP. Utrzymywać będzie kontakty ze środowiskiem polskiej młodzieży, z którą dzielić się będzie swoimi doświadczeniami. Program Młodzieżowego Delegata realizować będzie do momentu wyłonienia swojego następcy na kolejną sesję ZO NZ.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

United Nations Association – Poland we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i
ul. Wyspiańskiego 5 lok. 60
01-577 Warszawa
tel. 698 434 268
izabela.bany@una.org.pl
http://www.una.org.pl/194-mlodziezowy-delegat-2015