Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs – Młodzi RepPOrterzy śladami PRO

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Konkurs – Młodzi RepPOrterzy śladami PRO

„Młodzi RePOrterzy śladami projektów” pod takim hasłem 11 czerwca 2012 r. rozpoczyna się konkurs, w którym uzdolniona młodzież będzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności literackie.

W jakim stopniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego wpływa na jakość życia mieszkańców, czy widoczny jest rozwój i zmiany zachodzące w regionie i czy zmiany te są trwałe – na te, a także na wiele innych pytań będą starali się odpowiedzieć w swoich pracach uczestnicy konkursu.

Inspiracji do reportaży dostarczy długa lista projektów dofinansowanych w ramach RPO WZ, przy czym mogą być to zarówno projekty już zrealizowane, jak i będące w trakcie realizacji m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 28 roku życia.

Zgłoszone do Konkursu prace muszą mieć format plików PDF a wielkość pliku nie może przekroczyć 12 MB.

Wymagania dotyczące reportażu:
a). reportaż nie powinien być krótszy i nie powinien zawierać mniej niż 3500 znaków (liczonych ze spacjami);
b). reportaż powinien być napisany czcionką Arial 10, interlinia: 1,5 wiersza;
c). reportaż może zawierać zdjęcia ilustrujące tekst, związane z prezentowanym w reportażu tematem lub prezentujące projekt. Minimalna rozdzielczość zdjęć to 150 dpi, format dowolny;
d). reportaż powinien zawierać wypowiedzi beneficjentów, osób korzystających z danego projektu, etc;
f). prace muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące reportażu jako gatunku publicystyczno-literackiego, przedstawiać zdarzenia prawdziwe oraz okoliczności, które im towarzyszą, cechować się obiektywizmem, rzetelnością i wiernością wobec faktów;

Wymagania dodatkowe:
Reportaż powinien zawierać informacje następującej treści:
Tytuł reportażu: ……………………
Tytuł projektu opisywanego w reportażu: ……………………………
Autor: ………………
Opiekun (jeśli dotyczy): …………………..

Aktualną listę projektów można znaleźć pod adresem: www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/lista_projektow_dofinansowanych.htm

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 października 2012 r.

Najlepsi autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody, których łączna wartość to 10 000 zł. Są wśród nich tablety, notebooki, wodoszczelne aparaty cyfrowe oraz odtwarzacze Mp4.

W załączeniu regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie i kryteria oceny reportażu.

Informacje pochodzą ze strony www.rpo.wzp.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91 44 11 670 91 44 11 195
jczopek@wzp.pl ngorecka@wzp.pl
www.rpo.wzp.pl