Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Młodzi Innowacyjni 2022

organizator:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2022
termin rozstrzygnięcia: 30.07.2022

Konkurs Młodzi Innowacyjni 2022

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” skierowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do najbliższej, XIV edycji konkursu przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2020 r. Przesłane prace nie mogą naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia  wyników prac dyplomowych w automatyce, robotyce lub pomiarach. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac pozostaje od lat niezmienny i dotyczy następujących dziedzin:

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
 • robotyka,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • czujniki i przetworniki pomiarowe,
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres konkurs@piap.lukasiewicz.gov.pl:

 • wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony), w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy,
 • wypełniony przez jedną ze wskazanych osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku FORMULARZ OPINII.
 • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie PDF),
 • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

Wersje papierowe FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz FORMULARZA OPINII należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

Nagrody

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych. Wysokość nagród kształtuje się w tegorocznej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni” w następujący sposób:

 • w kategorii prac doktorskich: I nagroda 3 500 złotych, II nagroda 2 500 złotych,
 • w kategorii prac magisterskich: I nagroda 3 000 złotych, II nagroda 2 000 złotych,
 • w kategorii prac inżynierskich: I nagroda 2 500 złotych, II nagroda 1 500 złotych.

Zgodnie z regulaminem nagrody mogą zostać rozdzielone w inny sposób.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2022 r. podczas XXVI konferencji AUTOMATION, która odbędzie się w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz  Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie prezentacji w trakcie konferencji AUTOMATION 2022.

Komisja konkursowa

 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (przewodniczący komisji) – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
 • dr inż. Małgorzata Kaliczyńska (sekretarz konkursu) – redakcja kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
 • prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Trojnacki – PIAP Space Sp. z o.o,
 • prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński – Komitet Automatyki i Robotyki PAN.

Organizator i patroni

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – organizator konkursu,
 • Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk – patron,
 • Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR – patron,
 • kwartalnik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka – patron medialny.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: piap.lukasiewicz.gov.pl
W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. 22 87 40 164
piap@piap.lukasiewicz.gov.pl
piap.lukasiewicz.gov.pl