Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

organizator:

Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2011

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Patronem tegorocznej edycji jest Program 2 Polskiego Radio.

W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat. Przedmiotem Konkursu w roku 2010 jest muzyczna forma radiowa na głos recytujący i dowolne dźwięki elektroniczne lub/i akustyczne. W partii głosu recytującego należy wykorzystać tekst użyty przez Tadeusza Bairda w jednym z jego dzieł (według załączonej listy). Tekst powinien być zaprezentowany w postaci recytacji, melorecytacji lub innych środków wyrazu nie będących śpiewem. Dopuszczalna jest elektroniczna transformacja tekstu. Możliwe jest użycie fragmentu tekstu lub kilku fragmentów różnych tekstów. Upoważniona osoba z biura ZKP pośredniczy pomiędzy kompozytorami a właścicielami praw autorskich tekstów, w celu uzyskania ich zgody na wykorzystanie wybranych przez kompozytorów tekstów w ich utworach. W warstwie dowolnych dźwięków elektronicznych lub/i akustycznych można zastosować wszelki źródła dźwięku, zarówno elektroniczne, jak i akustyczne (instrumentalne, wokalne, efekty). Utwór powinien być dostarczony w formie nagrania na płycie audio. Ostateczna postać utworu planowana jest do emisji radiowej lub innych publicznych odtworzeń, a więc bez udziału „żywych” wykonawców. Czas trwania utworu: 9’ – 14’. Jakość techniczna nie jest pierwszoplanowym elementem oceny. Utwór (lub utwory) najwyżej ocenione przez jury mogą zostać ponownie zrealizowane (o ile zajdzie taka potrzeba) w warunkach profesjonalnych we współpracy z Polskim Radiem Program II.

Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną odtworzone podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2011 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w 2011 roku.

Główną nagrodą konkursową jest Nagroda im. Tadeusza Bairda, ufundowana przez Panią Alinę Baird – równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”) ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Nagrodzone utwory zostaną wyemitowane przez Polskie Radio Program 2. Jury ma prawo do innego podziału nagród. Płyty audio opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 15 stycznia 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda”

Do płyty audio powinna być dołączona koperta (opatrzona tym samym godłem) zawierająca imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Jury będzie składać się z osób zaproszonych przez Prezydium Zarządu Głównego ZKP.

Informacje pochodzą ze strony www.zkp.org.pl

Kontakt

Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa
tel.: (22) 831 16 34
zkp@zkp.org.pl
www.zkp.org.pl