Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

organizator:

Związek Kompozytorów Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2011

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Przedmiotem Konkursu jest utwór inspirowany motywem b a d d, będącym kryptogramem muzycznym nazwiska patrona, przeznaczony na dwa dowolne instrumenty. Motyw b a d d może, ale nie musi, stanowić jawnego elementu konstrukcji utworu. W przypadku ukrycia związku motywu z utworem kompozytor dołącza do partytury informację na temat rodzaju inspiracji podanym motywem.

W przypadku skorzystania z instrumentów innych niż tradycyjne (np. egzotyczne, ludowe, nietypowe) znalezienie wykonawcy leży w gestii kompozytora. ZKP pokrywa koszty związane z publiczną prezentacją zakwalifikowanych do II etapu utworów jedynie do pewnej wysokości. Koszt ewentualnego użycia instrumentów innych niż tradycyjne powinien być porównywalny z użyciem instrumentów tradycyjnych.

Zgłoszony na konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną odtworzone podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 29 lutego 2012 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zadecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w 2012 roku.

Główną nagrodą konkursową jest Nagroda im. Tadeusza Bairda, ufundowaną przez Panią Alinę Baird – równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej) ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich – Zarząd Główny
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda”.

Do partytury powinna być dołączona koperta (opatrzona tym samym godłem) zawierająca imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.

Informacje pochodzą ze strony www.polmic.pl

Kontakt

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

zkp@zkp.org.pl
www.zkp.org.pl