Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Mistrzowie Mediacji

organizator:

ELSA Poland

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.01.2015

Konkurs Mistrzowie Mediacji

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.
Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2015 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 4-5 marca 2015 r.
Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 17 stycznia 2015 r.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są pod adresem elsa.org.pl/zapisy. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niepodpisaną pracę konkursową.

ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY
Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – wzoru ugody zawartej przed mediatorem oraz scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu),
analiza interesów i stanowisk stron,
przedstawienie i omówienie przebiegu mediacji,
wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa,
treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.
Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.
ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY
Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.
Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.
Finał odbędzie się w dniach 4-5 marca 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy: elsa.org.pl/zapisy
Zwycięska drużyna otrzyma:
 • Nagrodę pieniężną ufundowaną przez kancelarię MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy
 • Nagrody książkowe
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają również nagrody książkowe oraz wezmą udział w 8 godzinnym szkoleniu przeprowadzonym drugiego dnia finału przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.
Informacje pochodzą ze strony: mistrzowie.elsa.org.pl

Kontakt