Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci24
 • absolwenci23
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne13
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd7
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na prace magisterskie

organizator:

Minister Sprawiedliwości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2016
pula nagród: 9 000 zł.

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na prace magisterskie

Minister Sprawiedliwości  konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału!

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.
Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

 • zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 • efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 • społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • ekonomicznej analizy prawa.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 • zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 • opinię recenzenta;
 • opinię promotora;
 • życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Do zgłoszonej pracy można również dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy, w przypadku jej wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 maja 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: https://ms.gov.pl/pl

Kontakt

Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

konkurs@ms.gov.pl