Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na opracowanie o odpowiedzialności karnej świadka

organizator:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na opracowanie o odpowiedzialności karnej świadka

W dniu 31 lipca 2018 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepsze opracowanie na temat „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania, uwzględniającego analizę odpowiedzialności karnej świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w wybranym systemie prawnym, w perspektywie prawa polskiego. Praca powinna w szczególności uwzględniać analizę systemów prawnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii oraz obejmować poniższe zagadnienia:

 • reakcja organów ścigania/prokuratora/sądu w razie uzasadnionego podejrzenia składania przez świadka fałszywych zeznań,
 • odpowiedzialność świadka za nieumyślne składanie fałszywych zeznań,
 • możliwość wykorzystania w toku postępowania karnego zeznań świadka po zmianie jego statusu na podejrzanego/oskarżonego (np. jako dowód składania fałszywych zeznań),
 • obrona świadka przed odpowiedzialnością karną za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznań, w szczególności poprzez mówienie nieprawdy (analiza na przykładzie państw, które penalizują takie zachowania oraz wskazanie sposobu penalizacji),
 • przydatność dowodów opartych na fałszywych zeznaniach.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 15 000 złotych;
 • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych;
 • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 8 000 złotych.

Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do konkursu, w formacie .doc (.docx) o objętości nie przekraczającej 30.000 znaków typograficznych (ze spacjami) w zakresie analizy jednego systemu prawnego na adres opracowanie@ms.gov.pl, dołączając skany poniższych dokumentów:

a) zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub doktoranta lub zaświadczenie od właściwego organu potwierdzające status aplikanta oraz

b) oświadczenie uczestnika o przeniesieniu praw autorskich

Pracę konkursową w formie papierowej wraz z wypełnionymi oraz podpisanymi dokumentami wskazanymi wyżej należy również przesłać na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Legislacyjny Prawa Karnego

00-950 Warszawa
Al. Ujazdowskie 11

z dopiskiem Konkurs na opracowanie „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 września 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w załączonym regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony: www.ms.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Legislacyjny Prawa Karnego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

opracowanie@ms.gov.pl
www.ms.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin