Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci24
 • absolwenci23
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne13
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd7
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

organizator:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2015

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

24 lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.
Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.
Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć problematyki:
 • zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 • efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 • społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 • ekonomicznej analizy prawa.
Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.
Nagrodami w konkursie są:
 • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.
Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 maja 2015 roku.
Informacje pochodzą ze strony: http://ms.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości
.
.

konkurs@ms.gov.pl
http://ms.gov.pl/