Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2013

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych przeprowadzany jest corocznie od grudnia 1989 roku. Konkurs służy wyłanianiu i nagradzaniu najlepszej pracy magisterskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zasady

Prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 31 grudnia każdego roku. Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem prac magisterskich na Konkurs MSZ i wysokością nagród, proszone są o zapoznanie się z załączonym aktem prawnym.

Prace konkursowe, można przesłać w jednej z wybranych form:

W wersji papierowej przez autora pracy, dołączając:

 • list polecający z uczelni;
 • opinię recenzenta;
 • opinię promotora;
 • życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

W wersji elektronicznej przez uczelnię, w której praca została obroniona, dołączając:

 • opinię recenzenta;
 • opinię promotora;
 • życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Adresy do korespondencji:
Biuro Spraw Osobowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Z dopiskiem „Konkurs MSZ”

Informacje ze strony: www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 523
00-580 Warszawa
tel. 22 523 83 09
konkurs.ministra@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl