Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci37
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma13
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Ministra Rozwoju i Technologii na prace z architektury, budownictwa, planowania

organizator:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2023

Konkurs Ministra Rozwoju i Technologii na prace z architektury, budownictwa, planowania

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 51 – 2023 rok)

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • publikacje krajowe– maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac, rozpraw doktorskich i publikacji) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie, wydali publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego
ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 212, 742, 1088,1234 i 1672 ) lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;

Wnioski należy składać

 • w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany jako jeden dokument podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub jako oddzielne dokumenty, z których każdy musi być podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z załącznikami w postaci prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
 • w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym z załącznikami w postaci prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i publikacji.
  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 października 2023 r.

w kancelarii Organizatora: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo na adres e-mail sekretariatDAB@mrit.gov.pl albo za pośrednictwem ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP
– z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Ministra – budownictwo”.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Konkursy na prace naukowe dodawane są przez cały rok w naszym portalu. 

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 323 42 28
ewa.szuszman@mrit.gov.pl
www.gov.pl