Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs – Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie

organizator:

Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2011

Konkurs – Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie

Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane za zgodą autorek/autorów (prace mogą być firmowane pseudonimem, organizatorzy gwarantują anonimowość). W składzie Kapituły znajdują się osoby od dawna zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej: przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, policji, mediów, parlamentu.

Tak, jak najskuteczniejszą terapię osoby chorej na chorobę alkoholową prowadzi terapeuta – trzeźwy alkoholik, a terapię narkomana – były narkoman, tak najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną),  ale również  psychiczną lub ekonomiczną. Najlepsze prace planujemy wydać w formie „specyficznego” poradnika dla ofiar przemocy, którym nie udało się jeszcze wyjść z traumy – zapowiada Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz z danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład list, esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej. Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod  wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 20 listopada 2011r (liczy się data stempla pocztowego lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej – data wysłania maila).

Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do grona finalistów/finalistek konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu do dnia 5 grudnia 2011 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 10 grudnia 2011 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.p

Informacja pochodzi ze strony: www.rownetraktowanie.gov.p

Kontakt

Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel.: 22 694 76 51
malgorzata.bilska@kprm.gov.pl