Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs międzynarodowy Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej

organizator:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2018

Konkurs międzynarodowy Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej

W roku bieżącym przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i inne państwa Europy. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przygotowuje z tej okazji szereg imprez: wystaw i spotkań.

Ponieważ wydarzenia 1918 roku dotyczą nie tylko Polski, dlatego też w celu rozbudzenia wśród młodych ludzi świadomości problemów, jakie pojawiły się po zakończeniu I wojny światowej przed państwami Europy środkowej i wschodniej, dylematów, przed którymi stanęły narody, Muzeum ogłasza konkurs międzynarodowy pod nazwą: Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej.

Analiza tematu ma na celu skłonić młode pokolenie do rozważań nad wartościami i motywami, jakie stały za decyzjami ówczesnych elit. Poznanie politycznego klimatu tamtych czasów pozwoli zrozumieć opinie, poziom wiedzy, poglądy.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej i historyczno-literackiej. Zgodnie z opracowanym regulaminem prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria dzieci od 7- 15 lat i kategoria młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów.

W konkursie przewidziane są nagrody:

 1. W konkursie literacko-historycznym w każdej kategorii wiekowej:
  Nagroda I – 1000 euro
  Nagroda II – 800 euro
  Nagroda III – 500 euro
 2. W konkursie plastycznym w każdej kategorii wiekowej:
  Nagroda I – 1000 euro
  Nagroda II – 800 euro
  Nagroda III – 500 euro

Nagrodzone prace zamieszczone zostaną w specjalnym wydawnictwie.

Regulamin Konkursu można pobrać poniżej.

Ostateczną datą przekazania prac Organizatorowi jest 31 sierpnia 2018 r. O dacie złożenia decydować będzie data stempla pocztowego. Prace literackie powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD. Prace literackie i plastyczne należy przesyłać pocztą do siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

Informacje pochodzą ze strony: mnzp.pl

Kontakt

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
pl. Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
sekretariat@mnzp.pl
mnzp.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin