Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci79
 • absolwenci79
 • doktoranci16
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe52
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Miasto utkane z historii"

organizator:

Studio Mikstura Elżbieta Legoń

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2011

Konkurs "Miasto utkane z historii"

Uczestnikami konkursu mogą osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • są uczniami, studentami lub absolwentami uczelni artystycznych oraz innych szkół o profilu artystycznym, lub innymi osobami, będącymi w stanie spełnić warunki regulaminu
 • znajdują się w wieku do 26 lat

Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w konkursie za pisemna zgodą opiekuna prawnego.

Celem zorganizowanego konkursu jest znalezienie i wypromowanie młodych talentów w dziedzinie projektowania przedmiotów użytkowych z zastosowaniem tekstyliów lub inspirowanych tkaniną.

Kryterium przystąpienia do konkursu jest dowolne nawiązanie w pracy konkursowej do miasta Bielska-Białej. Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę prac konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do zezwolenia organizatorowi do korzystania z materialnego nośnika pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na publikację pracy konkursowej w materiałach prasowych lub jej zdjęcia na stronie internetowej organizatora, na fanpage’u na facebook’u oraz udostępnienie pracy publiczności podczas wystawy lub innej publicznej imprezy, przeprowadzanych przez organizatora.

Nadsyłane prace należy opatrzyć godłem. Wraz z praca, organizator powinien otrzymać kopertę, opatrzoną takim samym godłem, z danymi osobowymi, oraz pisemnym oświadczeniem, iż praca konkursowa jest samodzielną praca twórczą autora.

Uczestnik zobowiązany jest do nadesłania prac konkursowych wraz z dokumentami, przesyłką pocztową lub kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:

Studio Mikstura Elżbieta Legoń
ul. Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała

do dnia 10.06.2011r.

Pełna przesyłka winna zawierać następujące elementy:

 • pracę konkursową zapisana na płycie CD, przygotowaną do druku, w rozdzielczości 300 DPI, w formacie tif lub PDF; dopuszczone formy to szkice, rysunki, zdjęcia, projekty 3D (dodatkowym atutem będą próbki tkanin)
 • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pracy konkursowej oraz opis własny wraz ze zdjęciem autora pracy
 • podpisany własnoręcznym podpisem regulamin konkursu oraz oświadczenie, potwierdzające iż praca konkursowa jest samodzielną pracą twórczą autora

Kryteriami oceny są: styl -projekt, pomysł, nowoczesne rozwiązania, projektowana technika i jakość wykonania, pomysł nawiązania projektu do miasta Bielska-Białej.

Nagrodą główna w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości:

 • 3000 zł za zajęcie I-go miejsca
 • 2000 zł za zajęcie II-go miejsca
 • 1000 zł za zajęcie III-go miejsca

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sfera.com.pl i na stoisku przy Punkcie Informacyjnym Galerii SFERA.

Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniami o wyjaśnienie wątpliwości do Koordynatora Konkursu w formie elektronicznej na adres e-mail: bielskiesploty@studiomikstura.pl lub pod numerem tel.: (33) 810 68 79, 793 070 286.

Informacje pochodzą ze strony www.bielskiesploty.pl

Kontakt

Studio Mikstura Elżbieta Legoń
ul. Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 810 68 79
bielskiesploty@studiomikstura.pl
www.bielskiesploty.pl